12/04/16

22.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12.aprillil 2016 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1.    Kokkuvõte Rahandusministeeriumi kevadisest majandusprognoosist (05.04.2016). Tiit Kirss

2.    Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva haldusreformi seaduse eelnõu (200SE) II lugemiseks (I lugemine 06.04.2016) Jüri Võigemast

3.    Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohad eelarveläbirääkimisteks riigi eelarvestrateegia ja 2017. aasta eelarvete küsimustes, läbirääkimiste töörühmade koosolekute ning vaheprotokolli ajagraafik. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4.    Ülevaade Riigikogus oluliselt tähtsa küsimusena arutatud alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest (07.04.2016 kell 10.00). Hille Ilves, Jüri Võigemast

5.    Erakoolide rahastamisest ja rahastamise korraldusest. Jüri Võigemast

6.    Informatsioon arutelust EL Regioonide Komitee delegatsiooni kohtumisel Riigikantseleis, sh Eesti EL 2018 eesistumisega seonduvad küsimused. Kaimo Käärmann-Liive

7.    Kokkuvõte XII Linnade- ja Valdade Päevadest 16.-17. märtsil 2016 ja järgmiste LVP kavandamine Jüri Võigemast

8.    ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

9.    Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1    Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-märts 2016. Tiit Kirss

9.2    Informatsioon: Eesti Hooldajate Liidu kutse omavalitsusliitudele EHOL aastakonverentsil "Hooldajad ja hooldatavad reformide keerises" osalemiseks 22. aprillil Riigikogu Komandandi majas (Toompea 1). Hille Ilves

9.3    Informatsioon arengutest keskkonnavaldkonnas. Irja Alakivi

9.4    Informatsioon: „Kohaliku omavalitsuse reform – kas seekord õnnestub". Foorum Riigikogu konverentsisaalis 20.04.2016. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos (05.04.2016):
http://www.fin.ee/eksport-kiirendab-edaspidi-eesti-majanduskasvu/

Haldusreformi seaduse eelnõu (200SE):
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/fec18826-0e43-4435-9ba8-598b6ed4ea40/Haldusreformi%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(200%20SE%20I)/

Koostöökogu RES 2017-2020 ja 2017 RE eelarveläbirääkimiste materjalid:
http://portaal.ell.ee/18519

Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE)
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/65c45a03-5446-4d34-8fa5-a6a5a73672ca/Erakooliseaduse%20muutmise%20seadus/

XII Linnade ja Valdade Päevad 16.-17. märts 2016:
http://portaal.ell.ee/18534

Dokumendid (.zip fail)