KUTSE
 
ELVL juhatuse  koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. juunil 2018, algusega kell 11.00  Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi tn 5), saalis 
Ida-Euroopa.
 
Juhatuse päevakord (ettepanek):
 
1. ELVL töörühmade muud ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga:
 
1.1. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik
 
1.2. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm, Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
1.3. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm, Irja Alakivi, ELVL nõunik
1.4. Transpordi ja teede töörühm, Märt Moll, ELVL nõunik 
 
2. Seisukoha kujundamine Rahandusministeeriumi ettepaneku osas jäätmehoolduse arendamise ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuste lülitamiseks kohalike omavalitsuste tulubaasi 2019. aastast. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
3. Seisukoha kujundamine looduskaitsealade maksusoodustuste tõttu kohalikele omavalitsustele  saamata jääva maamaksu kompenseerimise võimaluste ettepaneku osas. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
4. Kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus ja Riigikogus algatatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE seoses koolijuhtide kavandatava hindamisega. Tiina Üksvärav, ELVL nõunik
 
5. Märgukiri haruapteekide kaotamisest. Kurmet Müürsepp, ELVL juhatuse liige, Antsla abivallavanem
 
6. Ettepaneku esitamine Pärnu linnale  2019. aasta Eesti-Soome sõpruslinnade/valdade kokkutuleku korraldamiseks. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor, Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
7. Ettepanekute esitamine Liidu volikogule: 
 
 7.1. Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsiooni kahe asendusliikme kandidaadi esitamine ELVL volikogule kinnitamiseks. Kaimo Käärmann-Liive
 
 7.2. Lõimumise töörühma moodustamise ettepanek. Jan Trei, ELVL asedirektor, Hille Ilves, ELVL nõunik
 
 7.3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmete esindajate teenistuslähetuse korra eelnõu esitamine liidu volikogule kinnitamiseks. Anne Läns, ELVL nõunik
Korra eelnõu (.docx)
 
8. Liidu revisjonikomisjoni kontrollakti läbivaatamine. ELVL revisjonikomisjoni esindaja
 
9. ELVL 2018. aasta eelarve kinnitamine tulu- ja kulukirjete lõikes. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor,  Aigi Sander, ELVL pearaamatupidaja
 
10. Informatsioon ELVL büroo asukaha valiku võimalikest variantidest ja seisukoha võtmine. Sirje Ludvig, ELVL nõunik
 
11. ELVL volikogu koosoleku kokkukutsumine 11. septembril 2018. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
12. ELVL juhatuse järgmise koosoleku aeg (ettepanek 29. august 2018 koos Kuntaliito juhatusega Tallinnas). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees 
 
13. Muud küsimused ja informatsioonid:
 
13.1. Seisukoha kujundamine RMIT ettepaneku osas kolmepoolse lepingu sõlmimiseks. Henri Pook, IKT spetsialist-projektijuht
 
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
Jüri Võigemast
Tegevdirektor