12/09/06

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. septembril algusega kell 13.00 ELL büroo ruumides Tallinnas Ahtri 8, III korrus.

Päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu osas.

1.1. Kohalike omavalitsuste tulubaas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

1.2. Üldharidus. Ille Allsaar

1.3. Sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkond. Ille Allsaar

1.4. Kultuuripärand ja sport. Ille Allsaar

1.5. Teehoid ja ühistransport. Tiit Kirss

1.6. Keskkonnakaitse ja maade munitsipaliseerimine. Irja Alakivi

2. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Margus Lepik

3. ELL 2007. aasta eelarve kulude kavandamise põhiseisukohad. Jüri Võigemast

4. ELL liikmemaksu süsteemi läbivaatamiseks töörühma moodustamine. Jüri Võigemast

5. Informatsioonid.

5.1. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ja kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemise käik. Jüri Võigemast, Margus Lepik, Ille Allsaar

5.2. Regionaalarengu suunamise seaduse eelnõu menetlemise käik. Peep Kirsima, Margus Lepik, Jüri Võigemast

5.3. 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise seis: Valdkondlikud rakenduskavad (OP-d). Orm Valtson

5.4. Esmatasandi tervishoiu osutajate ringi laiendamine. Ille Allsaar

5.5. Linnapoliitika, Interreg IIIA projekt "Linnaliste piirkondade keskkonna juhtimise arendamine." Irja Alakivi

5.6. Projekt "Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine Eestis" Irja Alakivi

5.7. ERKASe tegevuse laiendamine, struktuuri ümberkorraldamine. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

5.8. Regioonide Komitee IV avatud päevad Brüsselis: "Investeerimine Euroopa regioonidesse ja linnadesse: avaliku ja erasektori partnerid majanduskasvu ja töökohtade nimel" Toivo Riimaa

5.9. ELL eelarve kaheksa kuu täitmise informatsioon. Jüri Võigemast

Lugupidamisega
Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor