12/10/04

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub ELL büroos Ahtri tn 8 III korrus 12. oktoobril algusega kell 13.00. Soovi korral võivad juhatuse koosolekul osaleda kõik Linnade Liidu liikmed.

Päevakorras:

1. 2005. a eelarveläbirääkimiste tulemustest (Jaanus Tamkivi; Jüri Võigemast)
2. "21. sajandi hariduse" programmist ja sellega seonduvatest seaduseelnõudest (Ille Allsaar)
3. Eesti Linnade Liidu esindajate nimetamise kord /protseduur rahvusvahelistesse organisatsioonidesse (Toivo Riimaa)
4. ELL büroo põhimääruse eelnõu (Peep Kirsima)
5. Linnade ja valdade päevade korraldamisest veebruaris 2005 (Jaak Aab)
6. Muud küsimused
6.1 Regionaalarengu strateegia (Jüri Võigemast)
6.2 EL Struktuurifondide meetme 4.6.1 KOIT kava (Jüri Võigemast)
6.3 Seaduseelnõu munitsipaalpolitsei kaotamisest (Peep Kirsima)
6.4 Pariisi konverents 25.-26. novembril (Toivo Riimaa)
6.5 Kreeka OV liidu sümpoosium 24.-28. novembril Ateenas (Toivo Riimaa)
6.6 COPPEM liikmelisusest (Toivo Riimaa)
6.7 Maa munitsipaliseerimisest (Tiit Kirss)
6.8 Jäätmeseadusega seonduvate näidisõigusaktide väljatöötamisest omavalitsustele (Margus Vets – ERKAS-e projektijuht)
6.9 Büroo info