13.10.2021 - Regioonide Komitee piirkondlik ja kohalik baromeeter 2021

Tere,

 

Euroopa Regioonide Komitee 146. täiskoguistungil 12. oktoobril avaldati komitee koostatud piirkondlik ja kohalik baromeeter 2021.

Baromeeter hoiatab, et ELi taastumist õõnestab suutmatus konsulteerida kohalike ja piirkondlike omavalitsustega Euroopa Liidu poolt rahastatavate taastekavade osas. Väljavaade, et ELi vahendeid ei suunata linnadesse, valdadesse  ja piirkondadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse, võib samuti süvendada probleeme, mida põhjustab COVID-19 pandeemia põhjustatud kulude ja tulude vaheline 180 miljardi euro suurune rahastamislünk.

ELi Regioonide Komitee president Tzitzikostas kritiseeris täiskoguistungil riikide valitsuste suutmatust konsulteerida kohalike omavalitsustega investeerimiskavade osas.

 

Peamised punktid baromeetris:

-             Piirkondlik ja kohalik rahandus on ohus. Piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on kohustus pakkuda oma inimestele kvaliteetseid teenuseid. Kogu Euroopa Liidus on kulude suurenemine ja tulude vähenemine  2020. aastal jätnud umbes 180 miljardi euro suuruse lõhe (regionaalsel tasandil on kaotatud 130 miljardit eurot ja omavalitsuste tasandil 50 miljardit eurot). Euroopa Liidul ja liikmesriikide valitsustel on kohustus aidata kohalikel omavalitsustel sellest olukorrast välja tulla.

-             Tervisekriisi territoriaalse mõõtme ignoreerimine seab ohtu inimelud. Euroopa Liit ja liikmesriikide valitsused  peaksid taastumise kiirendamiseks arvesse võtma piirkondlikke ja kohalikke iseärasusi. Parema kaitse saavutamiseks peame uuesti hindama erinevate valitsemistasandite tervishoiualaseid pädevusi. EL peaks rohkem investeerima erinevate piirkondade vastupanuvõime suurendamisse, hinnates nende kriisivalmidust.

-             Liikmesriikide majanduse elavdamise kavades eiratakse erinevaid piirkondi. Ohtu on seatud ELi majanduse taastamise ja rohelise pöörde eesmärkideni jõudmine, sest strateegiad ei arvesta meie kogukondade tegelikke vajadusi, kohtade mitmekesisust ja erinevusi. Liikmesriikide valitsused peavad plaane ellu viima koos oma piirkondlike ja kohalike omavalitsustega. Peame suutma plaanide täitmist juhtida, arvestades meie kohustusi sellistes valdkondades nagu riigihanked, transport, kliimameetmed, tervishoid ja haridus.

-             Digitaalne lõhe linnade ja maapiirkondade vahel võib ohustada taastumist: digitaalse ühtekuuluvuse toetamine investeeringutega on hädavajalik. Digitaalne ühtekuuluvus on kindla ja kaasava taastumise jaoks ülioluline.

-             COVID-i kriisist tingitud vaesus on saamas reaalsuseks. Suureneb oht, et kaotame Covid-kriisiga ühe põlvkonna. Enim on kannatanud noored ja madala kvalifikatsiooniga töötajad. Paljude inimeste, eriti puuetega inimeste ja eakate elamistingimused on halvenenud. EL peab tegutsema konkreetselt ja solidaarselt, et saavutada õiglasem taastumine.

-             Piirkondlikud ja kohalikud poliitikud on seisukohal, et nendega ei arvestata ELis piisavalt. Nad soovivad rohkem mõjujõudu sellistes valdkondades nagu majandus, sotsiaalne õiglus, kliimamuutustega võitlemine ja keskkonnahoid. Selle üleskutse eiramine oleks andestamatu viga ning suurendaks lõhet ELi ja tema kodanike vahel. Vajame Euroopa demokraatiale uut tõuget, et tugevdada Euroopa väärtusi. Euroopa tuleviku konverentsil peame saama tõsiselt arutleda ELi demokraatiamudeli üle.

 

Pressiteade inglise keeles

 

Edastas
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis