EU4Health programm kiideti EP poolt heaks

Tere,

 

Head uudised Brüsselist tervisprogrammi EU4Health programmi teemal.

 

Euroopa Regioonide Komitee on tervitanud Euroopa Parlamendi poolt 12. novembril heaks kiidetud poliitilist kokkulepet, mille kohaselt Euroopa Liit pühendab järgmise seitsme aasta jooksul oma juhtivale terviseprogrammile üle 5 miljardi euro. Programm EU4Health loodi maikuus otsese vastusena koronaviirusele, mis on nüüdseks tapnud kokku üle 200 000 inimese EL 27 liikmesriigis. Uue EU4Health programmi  5,1 miljardit on 2021–2027 perioodil   mõeldud tagamaks, et Euroopa Liit oleks varustatud terviseohtude ja kriiside ennetamiseks, nendeks valmistumisel ja nendele reageerimisel. Europarlamendis saavutatud kokkulepe vajab nüüd veel vaid ELi liikmesriikide juhtide heakskiitu.

 

Regioonide Komitees programmi EU4Health teemal vastu võetud arvamuse raportöör Nathalie Sarrabezolles (FR/PES) on öelnud: „Nüüd peame tagama, et EU4Health programm tugevdaks Euroopa sotsiaalsete õiguste sammast ja aitaks kaasa tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele. Viide piirkondlikule mõõtmele oleks võinud olla tugevam, kuigi piiriüleste koridoride lisamine on oluline esimene samm selles suunas".

 

Regioonide Komitee tellitud arvamusküsitlus, mis avaldati septembirs, näitas, et eurooplastest kahe kolmandiku arvamusel pole  kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel piisavalt mõju ELi tasandil tehtud otsustele. Nad ütlesid, et sooviksid linnadele piirkondadele suuremat sõnaõigust EL-i tervishoiuga seotud otsuste tegemisel. Arvamusküsitluse tulemused esitati oktoobris Regioonide Komitee iga-aastases piirkondlikus ja kohalikus baromeetris. Lühikokkuvõte baromeetrist siin ja baromeeter täies mahus siin.

 

Euroopa Regioonide Komitee seisab selle eest, et ELi taastumine pandeemiast aitaks kaasa kohaliku majanduse arengule ja tugevdaks samal ajal Euroopa demokraatiat.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi Brüsseli esindaja