13/03/12

21.08.19

KUTSE

ELL ja EMOL juhatuse ühine koosolek koos maakondlike omavalitsusliitude esindajatega

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühine koosolek koos maakondlike omavalitsusliitude esindajatega toimub teisipäeval 13. märtsil 2012 algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotelli PORTUS seminarikeskuses (Uus-Sadama 23, sadama D terminali kõrval).

JUHATUSTE ühise koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „2012. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandusfondi toetuse, muude toetuste ja hüvitiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" menetluse käigust. Ott Kasuri, Jüri Võigemast

2. Kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude poolt tõstatatud sõlmküsimused Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimisteks 2012. aastal. Mart Järvik, Tiit Kirss, Märt Moll

3. Ülevaade regionaalse juhtimiskorralduse, Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi vahendite kavandamise ning kohalike omavalitsuste ja maakondlike omavalitsusliitude rahastamise töörühmade tööst ja Linnade ja Valdade Üldkogu ettevalmistustest 31.03.2012. Mart Järvik, Märt Moll, Angelika Kallakmaa-Kapsta, Jüri Võigemast
* Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu päevakord (ettepanek)
* Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu ettepanekud Euroopa Liidu järgmise perioodi
(2014-2020) toetusvahendite kasutamiseks (eelnõu)

4. Ülevaade ühtse üleriigilise omavalitsusliidu moodustamise küsimuste läbitöötamiseks moodustatud töörühma tööst. Märt Moll, Jüri Võigemast

5. Muud küsimused ja informatsioonid

ELL büroo
telefon: 69 43 411