13/04/04

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek 13. aprillil Pärnu Taastusravikeskuses Estonia, Tammsaare pst 4 A.

Päevakord:

1. 2005. a eelarveläbirääkimiste põhiseisukohtadest ja läbirääkimiste käigust – Jaanus Tamkivi, Jüri Võigemast (lisatud hariduse töörühma seisukohad ja omavalitsusliitude seisukohtade lähtealused).
2. Puuetega inimeste hooldajatoetuste üleandmisest omavalitsustele. – Tiit Kirss (lisatud eelnõu kooskõlastamine)
3. Riigikontrolli seaduse ja KOKS-i muutmise seaduseelnõust – Peep Kirsima
3. ELL arvamus Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 44¹ muutmise eelnõu kohta (omavahelise arvlemise kaotamine). – Jüri Võigemast
4. ELL-i välispoliitika strateegia töörühma moodustamine. – Toivo Riimaa
5. CEMR-i töörühmade nimetamine. – Toivo Riimaa
6. Valdade ja linnade päevade korraldamisest veebruaris 2005 – Jaak Aab
7. Muud küsimused

– 2004.a riigieelarve KOV teehoiuvahendite jaotusest – Tiit Kirss
– üksikisiku tulumaksu laekumisest KOV-tele I kvartalis – Tiit Kirss
– Eesti Korteriühistute Liidu pöördumisest – Tiit Kirss (lisatud kiri Majandusministeeriumile)

Jaak Aab
ELL tegevdirektor