13/04/10

19.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu JUHATUSE koosolek toimub teisipäeval 13. aprillil 2010 algusega kell 11.00 Tallinnas, WTC konverentsikeskuse saalis (Narva mnt 11d, 7 korrus).
(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 31. märts 2010 ja Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos. Tiit Kirss

2. Eesti Linnade Liidu seisukohtade eelnõu 2011. aasta riigieelarve koostamise protsessis toimuvateks eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga:

2.1. Kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised riigieelarvest. Jüri Võigemast, Tiit Kirss
2.2. Hariduse- ja noorsootöö valdkond. Hille Ilves
2.3. Sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkond. Hille Ilves
2.4. Kultuuripärand ja sport. Hille Ilves
2.5. Teehoid ja ühistransport. Tiit Kirss
2.6. Maade munitsipaliseerimine ja omaniku kohustuste täitmise tagamine jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Tiit Kirss
2.7. Keskkonnakaitse ja veemajandus. Irja Alakivi
2.8. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond. Jüri Võigemast
2.9. Muud küsimused. Tiit Kirss

3. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) delegatsiooni visiit Eestisse 26.-27. aprillil 2010. Mihkel Juhkami, Jüri Võigemast

4. ELL esindajate ja nende asendusliikmete Omavalitsusliitude Koostöökogu koosseisu määramise ettepanek. Taavi Aas

5. ELL esindajate eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu määramise ettepanek. Jüri Võigemast

6. Juhatuse esimehe ülesannetega seotud kulude kompensatsiooni määramise ettepanek. Jüri Võigemast

7. ELL büroo struktuuri muutmise ettepanek. Jüri Võigemast

8. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) eelnõu menetlemise hetkeseis. Tiit Kirss

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor