13/04/10 (Tallinn)

27.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu VOLIKOGU koosolek toimub teisipäeval 13. aprillil 2010 algusega kell 13.00 Tallinnas, WTC konverentsikeskuse saalis (Narva mnt 11d,7 korrus).

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 31. märts 2010 ja Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos. Tiit Kirss

2. Eesti Linnade Liidu seisukohtade kinnitamine 2011. aasta riigieelarve koostamise protsessis toimuvateks eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga:

2.1. Kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised riigieelarvest. Jüri Võigemast, Tiit Kirss
2.2. Hariduse- ja noorsootöö valdkond. Hille Ilves
2.3. Sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkond. Hille Ilves
2.4. Kultuuripärand ja sport. Hille Ilves
2.5. Teehoid ja ühistransport. Tiit Kirss
2.6. Maade munitsipaliseerimine ja omaniku kohustuste täitmise tagamine jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Tiit Kirss
2.7. Keskkonnakaitse ja veemajandus. Irja Alakivi
2.8. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond. Jüri Võigemast
2.9. Muud küsimused. Tiit Kirss

3. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) delegatsiooni visiit Eestisse 26.-27. aprillil 2010. Mihkel Juhkami, Jüri Võigemast

4. ELL esindajate ja nende asendusliikmete Omavalitsusliitude Koostöökogu koosseisu määramine. Taavi Aas

5. ELL esindajate eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu määramine. Jüri Võigemast

6. Juhatuse esimehe ülesannetega seotud kulude kompensatsiooni määramise ettepanek. Jüri Võigemast

7. ELL büroo struktuuri muutmise ettepanek. Jüri Võigemast

8. Muud küsimused ja informatsioonid:
8.2. Kohalike teede hoolde vahendite kasutamise kahe kuu aruanne. Tiit Kirss
8.3. Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri (STAR) rakendamisest 01.04.2010. Hille Ilves
8.4. Euroopa ühisrahale eurole ülemineku ettevalmistamise informatsioon. Tiit Kirss