13/05/03

KUTSE

Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 13. mail algusega kell 13.00 ELL büroos Vana-Viru 12.

1. ELL ja koostöökogu taotlused 2004.a riigieelarvest.
2. Kavandatava haldusreformi erinevatest mudelitest.
3. Esindaja nimetamisest munitsipaal-üürielamufondi toetuste jaotamise komisjoni.
4. Esindajate nimetamine Regioonide Komitee Eesti esindusse.
5. ELL büroo kolimisest Tallinna Maailmakaubanduskeskusesse.
6. Muud küsimused.

ELL juhatuse koosoleku protokoll 13.05.2003

Regionaalhalduse mudelid (kavand)