13/05/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. mail 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Eesti kohalike omavalitsuste finantseerimiskeskuse loomisest. Margus Lantin, KOFK asutamistoimkonna liige
Slaidikava

2. Keskkonnatasude tulevik – peamised muudatusettepanekud ning võimalikud kokkupuutepunktid kohalike omavalitsustega. Aire Rihe, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna keskkonnatasude büroo nõunik
Slaidikava

3. Rahandusministeeriumi ettepanek kohalike teede teehoiu toetuse ümberkorralduseks. Tiit Kirss

4. Teeseaduse § 27 muutmisettepanek teel paikneva teevälise rajatise omaniku kohustusega hüvitada nende rajatise mittekorrasoleku tagajärjel tekkinud kahju. Tiit Kirss

5. Jäätmeseaduse muutmise seaduse (455 SE) menetlemisest Riigikogus. Rainer Vakra, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=4a25ac7c-b794-4db6-a5e6-88acc88a5d54&
Slaidikava

6. ELL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku kokkukutsumine.

7. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar – aprill 2014. Tiit Kirss (vt. ka: Tulumaksu laekumine KOV-dele aprillis 2014  ja Aprill 2014 – kiirülevaade)

8. Muud küsimused
8.1. Reklaamimaksust
8.2. Elamumajanduse töörühmast
8.3. ELL põhikirjast

Koosoleku materjalid (.zip)

Tiit Kirss
ELL nõunik tegevdirektori kohustes