13/06/06

KUTSE

Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 13. juunil Tallinnas City Hotel Portuses, Uus-Sadama 23 (reisisadama D-terminali kõrval). Juhatuse koosolek algab kell 11.00, volikogu koosolek kell 13.00.

Juhatuse koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. ELL majandusaasta aruande esitamine volikogule ja revisjonikomisjoni kontrollakti läbivaatamine. Jüri Võigemast, Aigi Sander, revisjonikomisjoni esimees

2. Ülevaade 2007-2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade esialgsest seisust ja rahastamiskavast. Orm Valtson

3. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude koostööprotokoll aastateks 2006-2008. Irja Alakivi

4. ELL nõukoja moodustamise ettepanek. Margus Lepik

5. Informatsioonid:

5.1. Regionaalarengu suunamise seaduse eelnõu (II) Jüri Võigemast

5.2. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude ja kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (II). Jüri Võigemast