13/09/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. septembril 2011 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar – august 2011. Tiit Kirss

2. Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos (07.09.2011) ning riigieelarve maksutulude ja kohalike omavalitsuste tulubaasi prognoos 2012. aastaks. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) taotlused õpetajate palga alammäärade osas. Hille Ilves, Jüri Võigemast

4. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamine 2012. aasta riigieelarve ettevalmistamise ja muudes küsimustes. Jüri Võigemast

5. Laiapõhjalise kohaliku omavalitsuse Mõttekoja moodustamise lähteülesande ettepaneku koostamisest. Jüri Võigemast

6. Seisukoha kujundamine ELL 2011 liikmemaksu küsimuses. Jüri Võigemast

7. Informatsioon Eesti – Soome sõprusomavalitsuste päevadest Turus 31.08 – 02.09. 2011 ning järgmiste sõprusomavalitsuste päevade korraldamise ettevalmistamisest Eestis 2014. Irja Alakivi, Jüri Võigemast

8. Eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisust välja langenud liikmete asemele uute ELL esindajate osas laekunud ettepanekud. Jüri Võigemast

9. ELL esindaja nimetamisest Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse nõukogu liikmeks. Jüri Võigemast

10. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

11. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

12. Muud küsimused ja informatsioonid.
12.1. Informatsioon ELL 2011. aasta eelarve täitmisest (8 kuud). Jüri Võigemast
12.2. Revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamine volikogule.
12.3. Informatsioon algatusesuse "Targad linnad ja kogukonnad " taotlusvooru kohta.
12.4. Esindaja nimetamine Tarkade otsuste fondi projekti juhtkomiteesse

Dokumendid (.zip fail)