13/09/16

21.08.19

KUTSE

Lp linnade liidu liikmed

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. septembril 2016 algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsisaalis (Paadi 5, Tallinna saal), millele järgneb samas volikogu koosolek algusega kell 13.00.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Arvamuse kujundamine Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile:

   1.1. 25. augustil 2016 Juuru Vallavolikogu poolt esitatud taotluse kohta haldusreformi seaduse osas;
   1.2. 31. augustil 2016 Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara ja Ülenurme vallavolikogude ning Loksa Linnavolikogu poolt  esitatud taotluse kohta haldusreformi seaduse osas. Anne Läns, Jüri Võigemast

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamise hetkeseis 2017. aasta riigieelarve küsimustes ja ettepaneku esitamine ELL volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. ELL põhikirja täiendamise ja muutmise ettepanekute variant. Anneli Egel

4. ELL liikmemaksu aluste mudeli variant. Tiit Kirss

5. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

6. Muud küsimused ja informatsioonid.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor
 
Täiendav info:
Pkp nr 1: Haldusreformi seaduse eelnõu EISis koos kooskõlastusprotsessis esitatud seisukohtadega:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/38dec632-10db-4a5f-a6ca-29c18e9794b3#pqdih4MQ

CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress) varasemad raportid (aastast 2000 ja 2010):
http://portaal.ell.ee/1580

Juhatuse ja volikogu dokumendid (.zip fail)