13/11/12

21.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. novembril 2012 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus).

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine regionaalministri algatatud omavalitsuskorralduse võimalike mudelite arutelu osas. Jüri Võigemast
http://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus/

2. Arvamuse andmisest Riigikontrolli kontrolliaruande „Maamaksu arvestamisega seotud probleemid" eelnõule. Taavi Aas, Jüri Võigemast

3. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise arutelu praegusest etapist. Jüri Võigemast

4. ELL ja EMOL seisukohast vastuseks Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ettepanekule jäätmeseaduse muutmiseks. Anne Läns

5. Lähteülesanne riigihankele „Teevideo" ning „Liiklusloenduse tegemine kohalikel teedel 2013" Tiit Kirss

6. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Andrus Saare

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

8. ELL volikogu kokkukutsumine. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Eesti monitooring. Kokkuvõte CLRAE plenaarsessioonist. Mihkel Juhkami

9.2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar – oktoober 2012. Tiit Kirss

9.3. ELL 2012. aasta eelarve täitmine 01.01.2012-30.09.2012. Jüri Võigemast

9.4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste eelnõu ettevalmisramisest. Jüri Võigemast, Hille Ilves

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor