KUTSE
 
ELVL juhatuse koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. novembril 2018, algusega kell 11.00 Tallinnas, ELVL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).
 
Päevakord (ettepanek):
 
1. KOV IKT tegevusstrateegia 2019-2023 uuendamine Eesti kohalike omavalitsuste infotehnoloogia arendamiseks ja e-teenuste kvaliteedi tõstmiseks (I). Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht, Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
2. Strateegia „Eesti 2035" eesmärkidest ja lähtekohtadest. Henry Kattago, Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor 
 
3. Seisukoha kujundamine TalTech'i Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia toetustaotlusele arhitektuuriõppe küsimuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
4. Seisukoha võtmine: Ettepanek ELVL´le jäätmevaldkonna osapoolte pöördumine Riigikogu keskkonnakomisjoni poole seoses jäätmeseaduse eelnõu 495 SE aruteluga. Irja Alakivi, ELVL nõunik, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
5. Kohalike omavalitsuste eelarvetulude kajastamisest 2019. aasta riigieelarve eelnõus. (2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 700SE) Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor, Krista Kupits, ELVL nõunik 
 
6. Ettepanekute ettevalmistamisest ELVL volikogule, lahenduse saamiseks varasemalt liitudesse mitte kuulunud omavalitsuse ELL liikmemaksu arvestamise süsteemile üleminekust tulenenud liikmemaksude ühtlustamise taotlusele (2). Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
7. ELVL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg (ettepanek 11. detsember 2018). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
8. ELVL volikogu koosoleku kokkukutsumine (ettepanek 11. detsember 2018). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees 
 
9. Muud küsimused ja informatsioonid:
 
  9.1. HTM eelnõu: Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2019. aastal. 
  9.2. ELVL ja RKAS lepingust Roosikrantsi 12 (Tallinn) ruumide kasutamiseks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
  9.3. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu pöördumine kohalike omavalitsuste poole. Ott Kasuri, ELVL arendusdirektor
 
  9.4. Üle 2000 ie asulate majapidamiste ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiste perspektiiv. Irja Alakivi, ELVL nõunik 
 
  9.5. Informatsioon: Ruumiloome ekspertrühma lõpparuanne. Angelika Kallakmaa-Kapsta, liidu esindaja ekspertrühmas, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
   9.6. Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõust 703SE, Jan Trei, ELVL asedirektor
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
Jüri Võigemast 
Tegevdirektor
 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku protokoll nr 5