13/12/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 13. detsembril 2011 a. algusega kell 12.00 Viljandis, Kondase keskuses (Pikk 8, Viljandi).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Üksikisiku tulumaksu ja maamaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar – november 2011. Tiit Kirss

2. Jäätmekäitluskoha määramine ja jäätmehoolduse rahastamine – ülevaade probleemidest Kuressaare ja Tartu näitel. Kuidas edasi? Kalle Koov, Kuressaare LV abilinnapea, Rein Haak, Tartu LV, Linnamajanduse osakonna juhataja

3. Koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise eelnõu ettevalmistamisest. Hille Ilves

4. Eelarveläbirääkimiste hariduse – ja noorsootöö töörühma küsimused. Hille Ilves

5. Rahandusministeeriumi „Keskse koolituse" programmi kavandamise ettepanekute taotlus aastateks 2012-2013. Jüri Võigemast

6. Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) ja Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Suomen Kuntaliitto) koostööprotokolli aastateks 2012-2014 (2015) allkirjastamine 18.01.2012. Jüri Võigemast

7. ELL 2012. aasta eelarve eelnõu. Jüri Võigemast

8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

9. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

10. Muud küsimused ja informatsioonid:

10.1. Riigieelarve eraldised kohalike omavalitsuste eelarvetele 2012. aastal. Tiit Kirss

10.2. Kohalike omavalitsuste funktsioonide kaardistamine – kohalike omavalitsuste poolt täidetavate ülesannete olemusliku kuuluvuse hindamise ning riiklike ja kohalike ülesannete eristamise protsessi käik. Jüri Võigemast

10.3. Linnade ja Valdade Päevad 2011, 15-16. veebruaril 2011 ettevalmistamine, informatsioon. Jüri Võigemast

10.4 Raplamaa Omavalitsuste Liidu pöördumine – Eesti vajab riigireformi

Dokumendid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor