14/01/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. jaanuaril 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus), millele järgneb samas ELL ja EMOLi juhatuste ühine koosolek (päevakord allpool).

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade: ELL liikmete esindajad ELL volikogus ja ELL üldkoosolekul. Jüri Võigemast

2. Avaldus ELL liikmeks astumise kohta. Jüri Võigemast

3. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu küsimused. Jüri Võigemast, Taavi Aas

4. ELL volikogu uue koosseisu I koosoleku päevakorra eelnõu.

5. ELL üldkoosoleku (Linnade Päev) päevakorra eelnõu.

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –
ELL ja EMOL juhatuste ühine koosolek

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühine koosolek toimub teisipäeval 14. jaanuaril 2014 algusega kell 14.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

JUHATUSTE ÜHISE koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. 2014. aasta riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatud tasandusfondi ja toetusfondi vahendite (tasandusfond; hariduskulude toetus; sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus; toetus vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks; toetus toimetulekutoetuse maksmiseks; sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis; saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus; keskkonnatasude muutmise kompensatsioon) jaotus. Tiit Kirss, Märt Moll, Vello Jõgisoo, Jüri Võigemast, Ott Kasuri

2. Riigieelarve strateegia üldine ajakava ja ettepanekute kavandamine Riigi eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 ja 2015. aasta riigieelarve osas. Märt Moll, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Ott Kasuri

3. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu küsimused. Jüri Võigemast, Ott Kasuri

4. Muud küsimused ja informatsioonid.

4.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013. aastal. Tiit Kirss, Märt Moll

Jüri Võigemast  Ott Kasuri
ELL tegevdirektor EMOL tegevdirektor

Lisatud: 2014. aasta riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatud tasandusfondi ja toetusfondi vahendite jaotus:
http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond

Lisatud: Riigi eelarvestrateegia 2015-2018:
http://www.fin.ee/riigi-eelarvestrateegia

Koosoleku materjalid (.zip)