14/03/06

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 14. märtsil 2006 algusega kell 13.00 ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, Tallinn).

Päevakorras (ettepanek):

1. ELL büroo struktuur, töötajate tutvustus ja tööülesanded. Jüri Võigemast

2. Riigi eelarvestrateegia aastateks 2007-2010 ettevalmistamise protsess ja eelarveläbirääkimiste ajagraafik. Orm Valtson

3. ELL esindajate määramine Omavalitsusliitude Koostöökogu koosseisu. Jüri Võigemast

4. ELL esindajate määramine eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu. Jüri Võigemast, Ille Allsaar, Irja Alakivi, Orm Valtson

5. ELL välissuhete töörühma liikmete nimetamine. Toivo Riimaa

6. Üldhariduse rahastamismudeli töörühma informatsioon. Ille Allsaar

7. Seisukoha võtmine huvihariduse kohalike omavalitsuste omavahelise arveldamise küsimuses. Ille Allsaar

8. Munitsipaalõppeasutuste juhtide töölepingute regulatsiooni muutmise ettepanekutest. Ille Allsaar

9. Seisukoha võtmine hooldusravi teenuste rahastamismudeli küsimuses. Ille Allsaar

10. Seisukohtade kujundamine kohalike omavalitsuste tulubaasi ja tasandusfondi vahendite taotluste osas 2007. aasta eelarveläbirääkimisteks. Tiit Kirss

11. Riikliku lepitaja ümarlaua nõupidamisest 28.02.2006 ning EKAL ja TALO ettepanekud palgaläbirääkimisteks. Jüri Võigemast, Ille Allsaar

12. Ettepanek ELL ja E-Riigi Akadeemia koostööks omavalitsuste e-arengu stimuleerimiseks ning omavalitsuste ja riigi tõhusamaks koostööks. Jüri Võigemast, Hannes Astok

13.Protsessi- ja kvaliteedijuhtimine kohaliku omavalitsuse juhtivametnikele "Lihtsa omavalitsuse mudeli" väljatöötamise ja juurutamise toetamiseks projekt. Orm Valtson, Toomas Sepp

14.Majanduslik mõtteviis sotsiaalala juhtimises projekt. Jüri Võigemast, Helle Lepik

15. Norra Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Liidu koostööettepanek Norra ja EMP finantsmehhanismide rakendumise raames. Ille Allsaar

16. Kokkuvõte 16.-17. veebruari 2006 Linnade ja Valdade Päevadest, Linnade ja Valdade Päevad 2007. Jüri Võigemast, Toomas Sepp

17. Riigi maapoliitika – Maa-ameti taotlused riigi maareservi moodustamiseks linnades. Margus Lepik

18. ELL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku ettevalmistamine ja töögraafik. Margus Lepik

19. Muud küsimused.

20.Informatsioonid:
20.1 Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu liikmes-omavalitsusliitude direktorite ja peasekretäride Saariselkä nõupidamise informatsioon. Toivo Riimaa
20.2 Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu ja Araabia Linnade Liidu koostööst. Toivo Riimaa
20.3 Informatsioon Riigi Kinnisvara AS võimalustest munitsipaalkoolide investeeringute osas. Jüri Võigemast
20.4 Puuetega Inimeste Koja projekti "Puude temaatika laiendamine regionaalpoliitikasse" informatsioon. Ille Allsaar
20.5 Informatsioon kohtumisest Riigikontrolliga 08.03.2006. Peep Kirsimaa
20.6 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) informatsioon. Jüri Roos
20.7 Siseministeeriumi algatusel Põhjamaade Ministrite Nõukogu konverentside sarja „Põhjala foorum" raames 12.-13. mail 2006 toimuv Põhja ja Baltimaade konverents „Kohalik omavalitsus muutuvas ajas" Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor

Materjalid:
 - ELL-i ja E-Riigi Akadeemia koostööst KOV e-arengu alal
 - Koolitusprojektist "Lihtsa omavalitsuse mudeli väljaarendamine"
 - Kultuuritöötajate ametiliidu ettepanek
 - RES 2007-2010 ja riigieelarve 2007 koostamise ajakava
 - KOV-ide kaasamisest TALO-ga läbirääkimistesse, riikliku lepitaja vastus
 - Kutse riiklikult lepitajalt