14/04/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. aprillil 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse, Taavi Aas

1.1. ELL juhatuse esindajate kohtumine rahandusministriga 24.03.2009, ELL ettepanekud Rahandusministeeriumile. Urmas Kruuse, Taavi Aas, Jüri Võigemast

1.2. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2009.

1.3. ELL ettepanek kohalike omavalitsuste väikelaenude küsimuses ja Rahandusministeeriumi seisukoht. Jüri Võigemast

1.4. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine maksukorralduse seaduse ja rahandusministri määruse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamisel.

1.5. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

1.6. Narva Linnavolikogu taotluse toetamine valla- ja linnaeelarve seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

1.7. Omavalitsusfoorumi 12.03.2009 pöördumine ELL poole.

1.8. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ettevalmistamise protsess. Jüri Võigemast

1.9. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsusdelegatsiooni rahanduse töörühma 15.04.2009 koosoleku päevakorra küsimused.

2. Eesti omavalitsusliitude Euroopa Liidu Regioonide Komitee delegatsiooni ettepanekud Regioonide Komitee arvamuse eelnõu "Majanduse taastamise kava ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll" osas. Kaimo Käärmann-Liive

3. CEMR Ateena kommünikee majanduskriisi mõjude kohta Euroopa kohalikele – ja piirkondlikele omavalitsustele. Toivo Riimaa

4. CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009, ELL ettepanekud Malmö deklaratsioonile. Jüri Võigemast

5. ELLi ja EMOLi poolse taotluse esitamine CLRAE Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta monitooringu algatamiseks. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

6. EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegis" (Lissaboni strateegia pärast 2010). Tähtaeg 20. aprill 2009. Terje Lillo

7. Linnade Liidu volikogu koosoleku kokkukutsumine, mai 2009. Urmas Kruuse

8. Muud küsimused, informatsioonid.

8.1. Ettevõtjate toetusprogrammi Erasmus rakendamine. Terje Lillo

8.2. Ülevaade ja tagasiside pöördumistest õiguskantsleri poole. Jüri Võigemast

8.2. Informatsioon seoses Regioonide Komitee 2009 aasta Avatud Päevadel osalemisega. Kaimo Käärmann-Liive

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

---

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 4

Tallinn, 14.04.2009

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Koosoleku juhataja: Viktor Svjatõ¨ev

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus).

Puudus: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

Kutsustud: Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Linnavalitsus), Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Orm Valtson (Saue Linnavalitsus), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus), Ülle Vapper ja Tiia Kallasu (Halinga Vallavalitsus), Reno Laidre (Elva Linnavalitsus), Ivar Unt (Valga Linnavalitsus), Jaak Üprus (Kallaste Linnavalitsus), Tarmo Tammiste (Narva Linnavavalitsus), Mihhail Stalnuhhin (Narva Linnavolikogu) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive, Terje Lillo ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse, Taavi Aas

1.1. ELL juhatuse esindajate kohtumine rahandusministriga 24.03.2009, ELL ettepanekud Rahandusministeeriumile. Urmas Kruuse, Taavi Aas, Jüri Võigemast

1.2. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2009.

1.3. ELL ettepanek kohalike omavalitsuste väikelaenude küsimuses ja Rahandusministeeriumi seisukoht. Jüri Võigemast

1.4. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine maksukorralduse seaduse ja rahandusministri määruse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamisel.

1.5. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

1.6. Narva Linnavolikogu taotluse toetamine valla- ja linnaeelarve seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

1.7. Omavalitsusfoorumi 12.03.2009 pöördumine ELL poole.

1.8. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ettevalmistamise protsess. Jüri Võigemast

1.9. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsusdelegatsiooni rahanduse töörühma 15.04.2009 koosoleku päevakorra küsimused.

2. Eesti omavalitsusliitude Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni ettepanekud Regioonide Komitee arvamuse eelnõu "Majanduse taastamise kava ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll" osas. Kaimo Käärmann-Liive

3. CEMR Ateena kommünikee majanduskriisi mõjude kohta Euroopa kohalikele – ja piirkondlikele omavalitsustele. Toivo Riimaa

4. CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009, ELL ettepanekud Malmö deklaratsioonile. Jüri Võigemast

5. ELLi ja EMOLi poolse taotluse esitamine CLRAE Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta monitooringu algatamiseks. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

6. EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegis" (Lissaboni strateegia pärast 2010). Tähtaeg 20. aprill 2009. Terje Lillo

7. Linnade Liidu volikogu koosoleku kokkukutsumine, mai 2009. Urmas Kruuse

8. Muud küsimused, informatsioonid.

8.1. Ettevõtjate toetusprogrammi Erasmus rakendamine. Terje Lillo

8.2. Ülevaade ja tagasiside pöördumistest õiguskantsleri poole. Jüri Võigemast

8.3. Informatsioon seoses Regioonide Komitee 2009 aasta Avatud Päevadel osalemisega. Kaimo Käärmann-Liive

Päevakorrapunkt 1

Kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009

1.1. ELL juhatuse esindajate kohtumine rahandusministriga 24.03.2009, ELL ettepanekud Rahandusministeeriumile.

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni sellest, et alates veebruari algusest taotlesime korduvalt kokkusaamist rahandusministriga. Minister võttis ELL ja EMOLi esindajad vastu alles 24.märtsil kui lisaeelarve oli juba vastu võetud.

Kohtumisele võtsime kaasa omapoolsed kontsentreeritud ettepanekud (meie kiri 24.03.09 nr 1-7/47 lisatud) kohalike omavalitsuste tulubaasi osas, eraldiste osas kohalike omavalitsuste eelarvetele, kohalike omavalitsuste laenupiirangute osas, Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamise osas, kohalike omavalitsuste toetuspaketi osas ja Riigi eelarvestrateegia 2010- 2014 osas.

Kohtumisel väljendasid liitude esindajad oma nördimust selle üle, et kärpekavade arutelude juurde ei kaasatud omavalitsusliitude esindajaid ja kui algselt oli rahandusministri poolt kinnitatud, et KOV tulubaasi ei kärbita, siis muudeti seda lubadust veebruaris vähem kui 10 päeva enne lisaeelarve esitamist Riigikogule ja omavalitsused seati juba sündinud fakti ette kus umbusaldushääletusega seotuna hääletati koos lisaeelarvega ka omavalitsuste tulubaasi kärpivad seadusmuudatused.

Omavalitsusliidud on seisukohal, et rakendatud kärpemeetmed on ebaõiglased ja tulubaasi kärped võrreldes riigieelarve kärbetega ebaproportsionaalselt suured.

Kohtumisel tehti ministrile ettepanek, et jätkataks dialoogi omavalitsustega ja kaasataks omavalitsusliite ka aruteludesse uue RESi teemadel. Minister väljendas omapoolset nõusolekut dialoogiks kuid nagu elu on näidanud, langetatakse poliitilisi otsuseid kiirkorras ja väikeses ringis.

Minister väljendas ka oma seisukohta, et uus lisaeelarve tuleks Valitsusel teha kohe, mitte augustis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.2. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2009.

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni 31. märtsil Rahandusministeeriumi poolt avaldatud kevadisest majandusprognoosist.

Selle kohaselt 2009.a. SKP langeb 8,5 % ning 2010 veel 2,5 %. Tööhõive väheneb 656,6 tuhandelt 2008.a. 613,5 tuhandeni 2009 a. ning 589 tuhandeni 2010.a. Majanduslangusest tingituna väheneb keskmine brutopalk 12 935 kroonilt kuus 2008.a. 12 366 kroonini 2009.a. ning 12 088 kroonini 2010.aastal.

Riigieelarve maksutulud 2010. aastal on prognoosi kohaselt 61 443,5 miljonit krooni ehk 8 925,7 miljonit vähem kui 2008.aastal. Kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaks on prognoosi kohaselt 2009, aastal 10 300 miljonit ning 2010. aastal 9 520 miljonit – ehk 1 968 miljonit vähem kui 2008.a. tegelik. Selline seis ootab eelarveläbirääkimistel.

Jüri Võigemast täiendas T.Kirssi ja märkis, et täna on situatsioon selline, et ka väheste rahaliste vahenditele vaatamata tuleb Valitsusel jätkata euroopalike traditsioonide kohaselt läbi rääkides ja mitte laskuda sündinud faktide esitamiseni. Omavalitsusliidud saavad oma seisukohti väljendada ja kaitsta ainult teiste osapooltega läbi rääkides. Meile on oluline, et tulevikuprotsesside tarbeks oleks kirjalikult fikseeritud kõik kokkulepped, meie taotlused ja pöördumised. Saame omalt poolt omavalitsuste õiguste kaitseks pöörduda õiguskantsleri ja riigikohtu poole ning oleme EMOLiga arutanud võimalust pöörduda ettepanekuga Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi poole Euroopa kohaliku omavalitsuse harta monitooringu algatamiseks Eestis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.3. ELL ettepanek kohalike omavalitsuste väikelaenude küsimuses ja Rahandusministeeriumi seisukoht.

Jüri Võigemast informeeris juhatust, et büroo pöördus Rahandusministeeriumi poole 13. märtsil 2009.a. (kiri lisatud) ettepanekuga korrigeerida piirangute seadmise aluseks võetud vaatenurka ning võimaldada kohalikele omavalitsustele võtta väljaspool valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvis 81 sätestatud äärmuslikke piiranguid vähemalt väikelaenu 4-5 miljonit krooni. Rahandusministeerium esitatud ettepanekuga ei nõustunud ja märkis oma vastuskirjas, et "….sellise põhimõtte rakendamine raskendab esiteks üleminekut ühisrahale euro ning suurendab kohalike omavalitsuste finantsriske".

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.4. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine maksukorralduse seaduse ja rahandusministri määruse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamisel.

Tallinna Linnavolikogu pöördus Riigikohtu poole taotlusega tunnistada kehtetuks maksukorralduse seaduse § 105 lõige 6 ning rahandusministri 19. detsembri 2008. määruse nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" § 11 lõiked 1 ja 2 seoses vastuoluga kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.

Riigikohus palus ELL-il selle kohta arvamust. ELL oma vastuses Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile teatas, et toetab ning peab õigustatuks Tallinna Linnavolikogu taotlust tunnistada kehtetuks maksukorralduse seaduse § 105 lõige 6 ning rahandusministri 19. detsembri 2008. määruse nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" § 11 lõiked 1 ja 2 seoses vastuoluga kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.

OTSUSTATI: Võtta teadmiseks, et ELL oma vastuses Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi järelepärimisele 27.03.2009.a. toetab Tallinna Linnavolikogu taotlust tunnistada kehtetuks maksukorralduse seaduse §105 lg 6 ning rahandusministri 19.12.2008.a. määruse nr. 51 § 11 lõiked 1 ja 2.

1.5. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

Tallinna Linnavolikogu on pöördunud Riigikohtu poole taotlusega tunnistada kehtetuks:

- riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 16 ja sellega muudetud teeseaduse § 16 lõige 3;

- riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 17 punkt 1 ja sellega muudetud tulumaksuseaduse § 5 lg 1 punkt 1 alates 01.04.2009 kehtivas redaktsioonis;

- tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 19 punktid 2 ja 3 ja nendega kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-d 122 ning 313.

- riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 20 punktid 3 ja 4 ning nendega kehtestatud valla- ja linnaeelarve seaduse § 81 ning § 281;

- Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009 määruse nr 49 „2009. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" § 16 lõige 4 järgmises osas: „/.../ ja eelmiste aastate toimetulekutoetuse vahendite jääkidest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks /.../.";

-Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009 määrus nr 50 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord".

Tegevdirektor informeeris juhatust sellest, et ELL pöördumised õiguskantsleri poole on tagasi lükatud. Seoses riigi 2009. aasta lisaeelarve seadusega pöördus büroo 31. märtsil kirjalikult (kiri lisatud) õiguskantsleri poole palvega kontrollida Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 20 punktiga 3 muudetud valla- ja linnaeelarve seaduse §-i 81 Kohustuste võtmise piirangud seoses eelarve puudujäägiga vastavust põhiseaduse §-le 154 ja157 ja Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 20 punktiga 4 muudetud valla- ja linnaeelarve seaduse §-i 281 Seaduse rakendamine vastavust õiguskindluse põhimõttele ning analüüsida nimetatud regulatsiooni suhet (hea) haldustava protsessi kujundamise suunaga.

Õiguskantsler vastas, et ei võta Linnade Liidu avaldust menetlusse ja põhjendas seda sellega, "… et kehtivas õiguslikus olustikus, kus kohalik omavalitsus saab oma autonoomiat kaitsta märgatavamalt tõhusamaid õiguskaitsevahendeid kasutades, ei ole tal üldjuhul otstarbekas menetleda Linnade Liidu normikontrolliavaldust." Konstateeriti, et õiguskantsleri kui üks kohalike omavalitsuste õiguste kaitsmise võimalikke kanaleid ei tööta.

OTSUSTATI:

1. Toetada Tallinna Linnavolikogu taotlust Riigikohtule tunnistada kehtetuks:

- riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 16 ja sellega muudetud teeseaduse § 16 lõige 3;

- riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 17 punkt 1 ja sellega muudetud tulumaksuseaduse § 5 lg 1 punkt 1 alates 01.04.2009 kehtivas redaktsioonis;

- tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 19 punktid 2 ja 3 ja nendega kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-d 122 ning 313.

- riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 20 punktid 3 ja 4 ning nendega kehtestatud valla- ja linnaeelarve seaduse § 81 ning § 281;

- Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009 määruse nr 49 „2009. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" § 16 lõige 4 järgmises osas: „/.../ ja eelmiste aastate toimetulekutoetuse vahendite jääkidest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks /.../.";

-Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009 määrus nr 50 „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord".

2. Esitada ELL seisukohad Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile.

1.6. Narva Linnavolikogu taotluse toetamine valla- ja linnaeelarve seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

Narva Linnavolikogu on esitanud Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks valla- ja linnaeelarve seaduse § 81 seoses vastuoluga kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega ja proportsionaalsuse ning õiguskindluse põhimõttega.

OTSUSTATI:

1.Toetada Narva Linnavolikogu taotlust tunnistada kehtetuks valla- ja linnaeelarveseaduse §81 seoses vastuoluga kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega ja proportsionaalsuse ning õiguskindluse põhimõttega.

2.Esitada ELL seisukohad Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile.

1.7. Omavalitsusfoorumi 12.03.2009 pöördumine ELL poole.

Jüri Võigemast tutvustas Tallinna linna poolt edastatud pöördumist (lisatud), mille tegid 12. märtsil Foorumile kogunenud omavalitsuste esindajad. Pöördumine koosneb viiest punktist mis tuginevad kohalike omavalitsuste huvide kaitsmise vajadusele. Nii nagu Linnade Liidu ja Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlustes, soovitakse sellega veelkord juhtida Vabariigi Valitsuse, omavalitsuste ning omavalitsusliitude tähelepanu sellele, et Valitsus käituks  vastavuses riigi Põhiseadusega ja Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga ning arvestaks kohalike omavalitsuste rolli ja reaalsete kohustustega kohapealse elu korraldamisel.

Pöördumises on esile toodud kohalike omavalitsuste eelarveautonoomia ja tulubaasi ning eraldiste 2009. aasta riigieelarve tasemel taastamise küsimused, omavalitsuste õiguste kaitse Riigikohtus ning Euroopa institutsioonides.

OTSUSTATI: Toetada omavalitsusfoorumi seisukohti.

1.8. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ettevalmistamise protsess.

Jüri Võigemast informeeris juhatuse liikmeid sellest, et täna ei ole riigil olemas ametlikku adekvaatset strateegiadokumenti. Ka kohtumisel rahandusministriga oli meiepoolseks küsimuseks, et millised on need lähtealused mille pinnalt hakatakse RES-i kokku panema.

Minister avaldas arvamust, et õigem on teha eelarveotsused kevadel aga valdkondlikke summasid saab RESis kirjeldada alles siis, kui tänased otsused eelarvekärbete osas on tehtud.

Meie peaksime eelarveprotsessis jätkuvalt kaasa lööma ja omavalitsusliitude ettepanekud Koostöökogus läbi arutama. ELL on omapoolsed ettepanekud vastu võtnud veebruarikuu volikogul. Omavalitsuste suurim huvi seoses riigieelarve strateegiaga on, et KOV tulubaasi näitajad saaksid RES-is kajastatud ja tulubaasi perspektiivi küsimused peegeldatud ning oleks kajastatud ka KOV eraldiste peatükk.

Valitsus peaks eelarvestrateegia kinnitama mai lõpus. Kui selleks ajaks on mingeid ettepanekuid valitsuse poolt esitatud, siis saaksime nende kohta omapoolse arvamuse kujundada mai kuus toimuval volikogu koosolekul.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.9. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsusdelegatsiooni rahanduse töörühma 15.04.2009 koosoleku päevakorra küsimused.

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni sellest, et 15. aprillil toimub eelarveläbirääkimiste rahanduse töörühma koosolek, mille päevakorras on järgmised küsimused:

1. Kohalike omavalitsuste eelarvete ja tulubaasi võrdlusnäitajad

2. Informatsioon Riigieelarve strateegia aastateks 2010 - 2013 ja 2010. aasta riigieelarve eelnõu koostamisest

3. Ülevaade tulumaksu laekumisest 2009. a jaanuar kuni märts ja võimalike arengute analüüs

4. Ülevaade maamaksu korrigeerimisest looduskaitsealadelt ja maamaksu arvestusest tasandusfondis

5. Ülevaade kohustuste võtmise taotluste menetlemisest.

Samuti on meie poolt tõstatatud omavalitsuste finantsautonoomia, tulubaasi taastamise ja riigi 2009. aasta järgmise lisaeelarve mõju küsimused kohalike omavalitsuste eelarvetele.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Eesti omavalitsusliitude Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni ettepanekud Regioonide Komitee arvamuse eelnõu "Majanduse taastamise kava ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll" osas.

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni eelnõust, mis plaanitakse vastu võtta 21.-22. aprillilt toimuval Regioonide Komitee täiskogu 79. istungjärgul. Eesti riiklik delegatsioon on esitanud viis muudatusettepanekut (lisatud). Ettepanekuid tutvustati ka 3. aprillil Rakveres toimunud EL Regioonide Komitee Balti riikide delegatsioonide koosolekul, kus need Läti ja Leedu kolleegide poolt samuti heaks kiideti.

OTSUSTATI: Toetada Eesti omavalitsusliitude Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni poolt esitatud ettepanekuid.

Päevakorrapunkt 3

CEMR Ateena kommünikee majanduskriisi mõjude kohta Euroopa kohalikele – ja piirkondlikele omavalitsustele.

Toivo Riimaa tutvustas 24. märtsil Ateenas vastuvõetud kommünikeed (tõlge lisatud), millega pöördutakse Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide poole üleskutsega püüdlema ühise eespärgi poole tugevdamaks Euroopa majandust, keskkonda ja ühiskonda. Kommünikee koostamisel võeti aluseks eelnevalt laiali saadetud küsimustikule (riikide majandusliku olukorra kohta) vastanute arvamused. ELL poolt esitati omapoolne kontsentreeritud ülevaade ja ettepanekud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009, ELL ettepanekud Malmö deklaratsioonile.

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid, et deklaratsiooni eelnõu jõudis kohale alles eile. Deklaratsioon koosneb kahest osast, millest üks on lõppdeklaratsioon mis väga üldiselt käsitleb euroopa- ja maailma asju, muuhulgas ka majanduskriisi ja kohaliku omavalitsuse harta küsimusi. Teine dokument on resolutsioon, milles käsitletakse euroopa tulevikuküsimusi kohaliku omavalitsuse vaatenurgast.

Omapoolseid ettepanekuid saab esitada 23. aprilli hommikuni. Büroo saadab dokumendid liikmetele ja valmistab ette ka ettepanekud Malmö deklaratsiooni osas, lähtuvalt Harta põhimõtete kaitse vajadustest.

OTSUSTATI: Valmistada ette ELL ettepanekud Malmö deklaratsioonile.

Päevakorrapunkt 5

ELLi ja EMOLi poolse taotluse esitamine CLRAE Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta monitooringu algatamiseks.

Jüri Võigemast informeeris juhatuse liikmeid sellest, et EMOL on alustanud ettevalmistusi materjalide koondamiseks pöördumaks Euroopa Nõukogu poole ettepanekuga Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) poolse monitooringu läbiviimiseks Eestis Euroopa kohaliku omavalitsuse harta täitmise järelevalve osas.

Viimati viidi monitooring Eestis läbi 2000 aastal. Monitooringu taotluse algatamise ettepaneku rahuldamise järel määratakse raportöör, tähtajad jm korralduslikud küsimused.

OTSUSTATI. Valmistada koostöös EMOLiga ette ühistaotlus CLRAE- le Eestis Euroopa kohaliku omavalitsuse harta täitmisega seotud monitooringu algatamiseks.

Päevakorrapunkt 6

EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegia" (Lissaboni strateegia pärast 2010).

Terje Lillo tutvustas kehtivat (2008-2011) Lissaboni majanduskasvu ja tööhõivestrateegiat ning arenguid järgmiseks perioodiks (memo lisatud).

Järgmiste sammude üle hakatakse otsuseid tegema juba 2010 aasta kevadel. Regioonide Kommitee on veendunud, et üleeuroopaliste majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide edendamiseks tuleb kaasata linnad ja piirkonnad.

Konsulteerimise tulemusi tutvustatakse ja arutatakse juba Brüsselis Open Days üritustenädala raames 5-8 oktoobril 2009 ja selle põhjal koostab Regioonide Kommitee poliitilise avalduse Euroopa Ülemnõukogu 2010 aasta kevadisele tippkohtumisele, kus ka otsused langetatakse.

Regioonide Kommitee president on esitatud üleskutse kõikidele kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele konsulteerimises osalemiseks, vastates küsimustikule. Tähtaega on edasi nihutatud 15. maini 2009.

OTSUSTATI:

1. Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Teha ettepanek ELL liikmetele esitada omad seisukohad ja ettepanekud ELL büroole 8.

maiks.

Päevakorrapunkt 7

Linnade Liidu volikogu koosoleku kokkukutsumine, mai 2009.

Arutati võimalikke kuupäevi juhatuse ja volikogu kokkukutsumiseks.

OTSUSTATI:

1. Kutsuda kokku ELL juhatuse koosolek 12. mail 2009.

2. Kutsuda kokku ELL volikogu koosolek 19. mail 2009 järgmise päevakorraga:

x ELL 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine

x Eelarveläbirääkimised 2010

Päevakorrapunkt 8

Muud küsimused, informatsioonid

8.1. Ettevõtjate toetusprogrammi Erasmus rakendamine.

Terje Lillo tutvustas programmi "Erasmus" (memo lisatud). Tegu ei ole sama programmiga, mille rakendusüksuseks on ARCHIMEDES ja mis tegeleb tudengite vahetusskeemiga.

Euroopa Komisjoni poolt pakutav programm on suunatud uuele, alustavale ettevõtjale. Programm on avatud kuni 29.maini 2009. Kogu programmi eelarve on 4,3 miljonit eurot.

Konkurss toimub kahes voorus, maksimum toetusmäärad kuni 300 000.- EUR Programmi tutvustav seminar toimub Brüsselis 28.aprillil ning seda on võimalik jälgida ka veebi vahendusel.

Ille Allsaar tegi ettepaneku, et omavalitsused paneksid oma kodulehtedele lingid, mille alt kohalikud ettevõtjad saaksid värsket informatsiooni erinevate programmide ja projektide kohta.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

8.2. Ülevaade ja tagasiside pöördumistest õiguskantsleri poole.

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid sellest, et büroo on pöördunud õiguskantsleri poole (vaata ka Päevakorrapunkt 1.5) taotlustega kontrollida erinevate õigusaktide teatud paragrahvide vastavust põhiseadusele. Õiguskantsler on asunud seisukohale, et Linnade Liidul ei ole põhjust ega vajadust õiguskantsleri poole pöördumiseks kuna vajadusel võib iga kohaliku omavalitsuse volikogu, kui tal tekib kahtlus omavalitsuse põhiseaduslikku garantiid riivava regulatsiooni põhiseaduspärasuse osas, pöörduda Riigikohtu poole.

Urmas Kruuse, kuna ta ei saanud ise osaleda, palus juhatusele edasi öelda oma sõnumi, mis tulenes sellest, et kuna mõnedes küsimustes on õiguskantsler meedias väga teravalt sõna võtnud ja mõnedes küsimustes hoopis vaikinud, siis võiks kaaluda ettepanekut kutsuda õiguskantsler esinema järgmisele volikogu koosolekule.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja kutsuda õiguskantsler järgmisele volikogu koosolekule.

8.3. Informatsioon seoses Regioonide Komitee 2009 aasta Avatud Päevadel osalemisega.

Ille Allsaar ja Kaimo Käärmann-Liive andsid ülevaate 2008. aastal toimunud Avatud Päevadest ning 5-8.10.09 toimuvate seitsmendate Avatud Päevade ettevalmistustest.

2008 aastal toimus üle 140 seminari ja õpikoja. Osales üle 20 koostöövõrgustiku, kes esindasid üle 200 Euroopa regiooni ja linna. Seminarid toimusid 44 esinduses, samuti Euroopa Komisjonis. Päevadele osales 7 400 huvilist.

2009 aastal osalevad 214 regiooni ja linna 33 riigist ning moodustatakse 24 ühendust (konglomeraati) Meie osaleme konglomeraadis Successful cross-border cooperation – we make it happen! Meie konglomeraat toimub 6.oktoobril ja Rakvere esineb seal ettekandega "Rakvere's way towards energy efficient city" . Informatsioon Avatud Päevade kohta saab olema meie kodulehel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Juhatuse koosolekul osalejad tegid büroole ülesandeks koostada kokkuvõtlik pressiteade koosolekul käsitletud probleemidest.

Viktor Svjatõ¨ev                                              Inga Köster

Koosoleku juhataja                                        Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Koosoleku päevakorra ja otsuste projekt – 3 lehel

3. PKP 1 – Riigieelarve tulud / Maksutulud 2007-2012 kevadprognoos tabelina – 2 lehel;

väljavõte 2009.a kevadisest majandusprognoosist – 2 lehel; ELL kiri 24.03.09 nr 1-7/47

Rahandusministeeriumile – 2 lehel; ELL kiri 13.03.09 nr 1-7/43 Rahandusministeeriumile ja

ministeeriumi vastus sellele – 2 lehel; ELL kiri Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve

kolleegiumile 27.03.09 nr 1-7/49 – 2 lehel; ELL pöördumine õiguskantsleri poole 31.03.09 nr

1-7/51 – 3 lehel ja õiguskantsleri vastus - 1 lehel; Arvamuse küsimised Riigikohtu

põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumilt – Tallinna kirja esileht 1 lehel ning Narva kiri – 6

lehel; Omavalitsusfoorumi pöördumine – 3 lehel;

4. PKP 2 – Regioonide Komitee arvamuse eelnõu koos Eesti delegatsiooni poolt esitatud

parandustega – 8 lehel

5. PKP 3 – Ateena kommünikee eestikeelne tõlge – 1 lehel

6. PKP 6 – Memo – Lissaboni strateegia pärast 2010 aastat - 2 lehel

7. PKP 8.1 – Memo Euroopa ettevõtluse programmist "Erasmus" – 2 lehel

8. PKP 8.2 – ELL pöördumine õiguskantsleri poole 19.01.09 nr 5-2/10 ja õiguskantsleri

vastus – kokku 4 lehel