14/04/15

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. aprillil 2015 algusega kell 11.00 Tallinnas, Tallinn Seaport Hotell seminarikeskuses (endine Hotell Portus), Uus-Sadama 23, Reisisadama D-terminali kõrval.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekule järgneb samas ELL volikogu koosolek algusega kell 13.00.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. URBACT (EL territoriaalse koostöö linnalise koostöövõrgustiku arengu programm) kontaktpunkt 2014-2020 Eestis. SIM ettepanek ELL-le. Jüri Võigemast, Toivo Riimaa

2. ELL eelarveläbirääkimiste ettepanekute eelnõu esitamine volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. ELL volikogult volituse taotlemine EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikme määramiseks senise liikme volituse lõppemise tõttu. Kaimo Käärmann-Liive

4. Ettepaneku esitamine ELL volikogule Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni asendusliikme määramiseks (asendusliikme muudatus). Jüri Võigemast

5. Ettepaneku esitamine ELL volikogule esindajate määramiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu (töörühmadeliikmete muudatused). Jüri Võigemast

6. Volituste andmine Eesti Linnade Liidu esindamiseks alamkomitee moodustamisel EVS 843 „ Linnatänavad" korrigeerimiseks  ja kehtiva õigusega kooskõlla viimiseks. Tiit Kirss

7. Eesti Linnade Liidu organisatsioonilise korralduse uurimistöö. Kokkuvõte. Jüri Võigemast

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid

Jüri Võigemast
Tegevdirektor