14/04/15

KUTSE

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 14. aprillil 2015 algusega kell 13.00 Tallinnas, Tallinn Seaport Hotell seminarikeskuses (endine Hotell Portus), 
Uus-Sadama 23, Reisisadama D-terminali kõrval.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. Informatsioon valitsusliidu programmist ja tegevuskavast. (ettekandja täpsustamisel)

2. URBACT (EL territoriaalse koostöö linnalise koostöövõrgustiku arengu programm) kontaktpunkt 2014-2020 Eestis. Ettepanek ELL-le. Priidu Ristkok, SIM regionaalarengu osakond, osakonnajuhataja

3. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Uue haridusseaduse eelnõu väljatöötamisest. Hille Ilves

5. Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni asendusliikme määramine (asendusliikme muudatus). Jüri Võigemast

6. ELL esindajate määramine eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu (töörühmade liikmete muudatused). Jüri Võigemast

7. ELL juhatusele volituse andmine EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikme määramiseks senise liikme volituse lõppemise tõttu. Kaimo Käärmann-Liive

8. ELL eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast

9. Informatsioon EVEL (Eesti Vee-ettevõtete Liit) käsitletud ettepanekutest veeteenuse hinna reguleerimise edasiste alternatiivide kohta. Angelika Kallakmaa-Kapsta,Tallinna Linnakantselei konsultant

10. Muud küsimused ja informatsioonid:
10.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-märts 2015. Tiit Kirss
10.2. Linnade ja Valdade Päevad 2015. 25.-26. märtsil 2015 Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses. Lühikokkuvõte. Jüri Võigemast

14. aprill 2015 a. ELL juhatuse ja volikogu koosolekute dokumendid

Taavi Aas
ELL juhatuse esimees