14/05/19

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek toimub 14. mail 2019 algusega kell 11.00.
Koosoleku toimumise koht: Hotell Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus)
 
PARKIMISINFO
A: Parkimine Viru Keskuse parkimismajas
Iga alustatud 30 minutit 0,70 €
Peale 3,5h täitumist rakendub tariif 5 € kuni 8h täitumiseni.
Peale 8h täitumist rakendub tariif 10 € / 24h.
Pileti peab soodushinna saamiseks valideerima konverentsikeskuse infolauas II korrusel, tasumine toimub Viru Keskuse parkimismaja automaati.
 
B:  Parkimine Rävala parkimismajas (Europark, aadress Rävala 5/Kuke 6)
Kuni 8h päevaparkimine 5 €
8h – 24h ööpäeva parkimine 10€ 
Pileti peab soodushinna saamiseks valideerima konverentsikeskuse infolauas II korrusel, tasumine toimub Rävala parkimismaja automaati.
 

10.30 – 11.00 Esindajate saabumine, registreerimine, hommikukohv

 

Volikogu koosoleku päevakord (ettepanek):

1. Valimiskomisjoni moodustamine. Mihkel Juhkami, ELVL juhatuse aseesimees

2. Valimiskorra tutvustamine juhatuse esimehe valimiseks. Valimiskomisjoni esimees

   Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimiskord

   Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimehe kandidaadi esitamine (.docx)

3. Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö. Pärtel Preinvalts, Politsei-ja Piirivalveamet, vanemkorrakaitseametnik

   Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö. Käsiraamat kohalikele omavalitsustele (PDF) 

4. ELVL juhatuse esimehe valimine. Valimiskomisjoni esimees

Vaheaeg hääletamiseks – 10 min

5. Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarveläbirääkimiste töökorra tutvustamine. Tiit Kirss, ELVL konsultant

    Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökord (uuendatud 10.05.19)

6. Kohaliku omavalitsuse korralduse õiguslike aluste töörühma moodustamine. Jan Trei, ELVL asedirektor

Väljavõte protokollist "Kohaliku omavalitsuse korralduse õiguslike aluste töörühma moodustamine"

7. Eesti Linnade ja Valdade Liidu hankekorra kinnitamine. Jan Trei, ELVL asedirektor; Tiina Üksvärav, ELVL nõunik

    Eesti Linnade ja Valdade Liidu hankekorra projekt

8. Ülevaade riigieelarve valdkonnatöörühmade läbirääkimistest

   8.1 Rahanduse-ja maksupoliitika töörühm. Tiit Kirss, ELVL konsultant

        KOV rahanduse- ja maksupoliitika töörühma materjal (.docx)

   8.2 Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik

         Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühma materjal (.docx) 

   8.3 Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik

         Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma materjal

   8.4 Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik

         Töö-, sotsiaaal- ja tervise töörühma materjal (.docx)

   8.5 Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik

          Transpordi ja teede töörühma materjal (.docx)       

   8.6 IKT töörühm. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

         IKT töörühma materjalid (.docx)

   8.7 Keskkonna ja maaküsimuste töörühm. Krista Kupits, ELVL nõunik.

         Keskkonna ja maaküsimuste töörühma materjal

   8.8 Lõimumise valdkonna töörühm. Jan Trei, ELVL asedirektor

         Lõimumise valdkonna töörühma materjal (.docx)

9. ELVL juhatuse esimehe valimiste valimistulemuste kinnitamine Valimiskomisjoni esimees

10. Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisude muudatused Jan Trei, ELVL asedirektor

      Läbirääkimiste töörühmade koosseisude muutmine (.docx)

11. ELVL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg 11.06. 2019. ELVL juhatuse esimees

12. Muud küsimused ja informatsioonid

   12.1 Kihnu Vallavolikogu 17. aprilli 2019 otsusest nr 12. Jan Trei, ELVL asedirektor
          
 Kihnu Vallavolikogu otsus 17. aprill 2019 nr 12 (digitaalselt allkirjastatud fail)

   12.2 Ülevaade Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutuleku hetkeseisust Pärnus 24.-25. mail 2019. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

           Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostööleping aastateks 2019–2022 /PROJEKT/ (.docx) 

Lugupidamisega
Jan Trei
ELVL asedirektor