14/06/13

KUTSE

ELL VOLIKOGU koosolek

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub reedel 14. juunil 2013 a. algusega kell 13.30 HAAPSALUS, Haapsalu Linnavalitsuse saalis, Posti tn 34

ELL VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. EL 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kavandamine. Priidu Ristkok, Siseministeerium

2. EL 2014-2020 perioodi strateegiadokumentide (partnerluslepe, ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, maaelu arengukava) avalik konsultatsioon 7. juunist–5. juulini 2013. Jüri Võigemast

3. Tallinn-Haapsalu-Rohuküla rongiliikluse taastamise toetusavalduse ettepanek ELL volikogule. Jaanus Karilaid, Haapsalu linnavolikogu esimees, Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek omavalitsusliitudele Koolijuhtimise heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks. 18.06.2013. Hille Ilves

5. Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 2014. aastaks õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks. Hille Ilves, Jüri Võigemast

6. Euroopa Liidu Nõukogu soovitus Eesti 2013. aasta riiklikku reformikava ja arvamus Eesti stabiilsusprogrammi (2012–2017) kohta. Jüri Võigemast

7. Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse muudatuste eelnõu SE 340 menetlemine Riigikogus. Hille Ilves, Jüri Võigemast

8. ELL 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-mai 2013. Tiit Kirss

9.2. Kohaliku omavalitsuse eelarve alase informatsiooni kajastamine Riigi eelarvestrateegia dokumendis aastateks 2014-2017. Jüri Võigemast

Volikogu (ja sellele eelneva juhatuse koosoleku) dokumendid (.zip fail)

Taavi Aas
ELL juhatuse esimees