14/09/10

19.08.19

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. septembril 2010 algusega kell 10.30 Tallinnas, WTC konverentsikeskuse saalis (Narva mnt 11d 7 korrus).
(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni 2011. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamisest 17.09.2010 üldkogu koosolekuks ja ettepanekud ELL volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Taavi Aas

2. Riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlussuhete kui riiklikult tähtsa küsimuse arutelu Riigikogus 23.09.2010 ettevalmistamise käik. Jüri Võigemast, Taavi Aas
http://www.emovl.ee/index.php?pg=sisu&id=176&keel=est

3. ELL 2011. aasta liikmemaksu ettepaneku esitamine volikogule. Jüri Võigemast

4. Ettepaneku esitamine volikogule ELL esindaja määramiseks Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) poliitikakomitees. Toivo Riimaa

5. Seisukoha võtmine 2011. aasta Linnade ja Valdade Päevade korraldamise osas. Jüri Võigemast

6. Muud küsimused ja informatsioonid:

6.1. Eesti Linnade Liidu asutamise 90. aastapäeva tähistamise seminar ja vastuvõtt 23. septembril 2010. Jüri Võigemast

6.2. Läänemereriikide Subregionaalse Koostöö võrgustiku – Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) aastakonverents Tallinnas 12-14. oktoobril 2010. Toivo Riimaa
http://www.bsssc.eu/?show=article&group=46&language=EST

6.3. Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu Läänemere strateegia I Foorum Tallinnas 14.-15. oktoobril 2010. (First Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region) Toivo Riimaa
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/tallinn_14102010_en.htm

6.4.Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamise ajagraafik ja korraldus. Hille Ilves

6.5. Eurole ülemineku ettevalmistamisel ühtset regulatsiooni vajavad küsimused. Jüri Võigemast

6.6. Ausa hinnastamise kokkulepe Jüri Võigemast
https://ahk.eesti.ee/

6.7.Informatsioon seaduseelnõude menetluse käigust. Tiit Kirss:

6.7.1. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) eelnõu.

6.7.2. Kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu.

6.7.3. Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu.

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor