14/10/03

KUTSE

ELL juhatuse koosolek toimub 14. oktoobril ELL büroos (Ahtri 8 III korrus) algusega kell 13.00.

Päevakord:

1. Suure-Jaani linna astumine ELL liikmeks – Jaak Aab
2. 2004. aasta eelarveläbirääkimistest – Jüri Võigemast
3. Programmi 21. sajandi kool 2004.a. vahendite jaotamise põhimõtted – Tiit Kirss
4. Esindaja nimetamine programmi 21. sajandi kool juhtkomiteesse – Tiit Kirss
5. Puuetega inimeste hooldajatoetustest –Jaan Moks, Tiit Kirss
6. Eesti Gaasi algatus – Aarne Saar – Eesti Gaas juhatuse esimees, Peep Kirsima
7. Linnade Päeva korraldamisest, ELL põhikirja muutmise töörühma moodustamine – Jaak Aab, Peep Kirsimaa
8. Omavalitsusfooum – Jaak Aab
9. ELL 2003. aasta eelarve muudatused – Aigi Sander
10. Muud küsimused:

– Ukraina visiidi tulemustest;
– munitsipaalkoolide rahastamise komisjoni tööst;
– informatsioon Regioonide Komitee 51. plenaaristungist;
– rahvastikuregistrist
– raamatupidamise siseeeskirjad
– noorsotöö struktuuride ümarlauast

Materjalid päevakorrapunktide juurde:

Pöördumine

Koostöökogu seisukohad

Alusmaterjal hooldajatoetusest

ELL-i struktuurimuudatusest

Ühispöördumine seoses gaasiseadmetega

2003-10-14 ELL juhatuse koosoleku protokoll

 

Inga Köster
ELL büroo sekretär