14/10/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 14. oktoobril 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus).

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ettepanekud Riigikogule kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamiseks.Tiit Kirss, Jüri Võigemast

2. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek (II, täiendatud) heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks õpetajate töökoormuse küsimuses. Jüri Võigemast, Hille Ilves

3. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §821 eelnõu esitamiseks Riigikogule. Jüri Võigemast

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelnõu "Eesti elukestva õppe strateegia 2020" õppe- ja karjäärinõustamise programmi kinnitamine ning elluviija volituste andmine" (e tugiteenuste rahastamisega ESF vahenditest aastani 2020). Hille Ilves

5. Erimärgistatud kerge kütteõli või eriotstarbelist diislikütuse kütteks kasutamise keeld alates 01.05.2015. Heiki Hepner, Kohila vallavanem, ELL juhatuse liige; Tiit Kirss

6. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Madis Kübar; Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

8. Muud küsimused ja informatsioonid

8.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalike omavalitsuste eelarvetele 2014. aastal (9 kuud) Tiit Kirss

8.2. Kohtumisest Euroopa Komisjoni esindajatega 30.09.2014 seoses EK 5. riigipõhise soovitusega Eestile omavalitsuste teenusepakkumise võimekuse tõstmise ja tulude ning kohustuste paremasse vastavusse viimise küsimustega. Kaimo Käärmann-Liive

7.3. Eesti Koostöö Kogu 01.10.2014 arutelu keskvalitsuse ja omavalitsuste ülesannete jaotuse ning riigi regionaalse töökorralduse tulevikusuundadest "Kuidas valitseda Eestit paremini". Jüri Võigemast

Koosoleku materjalid (.zip)

Jüri Võigemast
tegevdirektor