14/11/06

14.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. novembril 2006 algusega kell 13.00 ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, Tallinn).

Päevakorras (ettepanek):

1. Audiitori määramise ettepaneku esitamine ELL volikogule. – Aigi Sander

2. "Tulumaksu seaduse §5 muutmise seaduse" 992 SE eelnõu menetlemise käik Riigikogus. – Jüri Võigemast

3. Eesti Linnade Liidu ja Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR – Council of European Municipalities and Regions) vahelisest allüürilepingust. – Toivo Riimaa, Margus Lepik

4. ELL esindaja nimetamine Keskkonnaministeeriumi keskkonnamõju hindamise litsentsikomisjoni. – Irja Alakivi

5. ELL esindaja nimetamine riigi jäätmekava koostamise juhtgrupi koosseisu. – Irja Alakivi

6. Seisukoha kujundamine CEMRi ja EPSU sotsiaaldialoogi ühisavalduse küsimuses. – Ille Allsaar

7. Informatsioonid:

7.1 Üldhariduse rahastamismudel 2007. – Ille Allsaar

7.2 Informatsioon esmatasandi tervishoiu arengukava koostamise käigust. – Ille Allsaar

7.3 EL struktuurifondide vahendite kasutamise 2007-2013 tegevuskavade ettevalmistamise seis. – Orm Valtson

7.4 Õiguskantsleri ümarlaud „Lasteaiakoht – kas igale lapsele?" – Ille Allsaar, Jüri Võigemast

Materjalid:
 - Esmatasandi tervishoiu arengukavast
 - Muudatused üldahariduse rahastamismudelis 2007 (I. Allsaar)
 - ELL ettekanne ümarlaual "Lasteaiakoht – kas igale lapsele?"
 - RES 2007-2013 EL vahendite planeerimise hetkeseisust (O. Valtson)
.zip failina