14/12/04

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub14. detsembril 2004 algusega kell 13.00 ELL büroos Tallinnas, Ahtri 8, 3. korrus. Soovi korral võivad juhatuse koosolekul osaleda kõigi Linnade Liidu liikmete esindajad.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Eesti Linnade Liidu 2005. a eelarve I lugemine.
2. Maa-küsimuste problemaatika.
3. Seisukohtade kujundamisest Regioonide Komitees.
4. Euroopa Liidu tööaja direktiiv.
5. Sotsiaalhoolekande funktsioonide ja vahendite üleandmisest.
6. Muud küsimused.

6.1 Linnade ja valdade päevadest
6.2 2005. a riigieelarvest eraldatavate teehoiu vahendite jaotamise kokkuleppest
6.3 ERKAS-e tegevusest ja tulevikust

Lugupidamisega

Inga Köster
Juhiabi
Eesti Linnade Liit