15.09.2020 - Euroopa Regioonide Komitee uudiseid

Tere,

Seekord edastan uudiseid Regioonide Komiteest.

 

9. septembril toimus Regioonide Komitee ENVE komisjoni (keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon) virtuaalne koosolek. Koosolekule oli kutsutud ELi energiavolinik Kadri Simson. Arutelus volinikuga keskenduti linnade ja piirkondade rollile COVID-19st taastumisel, eriti ELi majanduse taastamise energiaaspektidele, sealhulgas taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ja puhta transpordi rollile majanduse keskkonnahoidlikul taastamisel. ENVE komisjoni liikmed kinnitasid, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleb kaasata prioriteetsete investeeringute, sealhulgas taasterahastu „NextGenerationEU" ning ELi taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi määratlemisse ja rakendamisse. Päevakorras olid ka hoonete renoveerimise laine algatus, bioloogiline mitmekesisus, ringmajandus ja kliimamuutustega kohanemine.

Pikemalt koosolekul toimunust saab lugeda SIIT.

 

11. septembril toimus Regioonide Komitee juhatuse koosolek. Üheks teemaks oli COVID-19 kriisi mõju valdadele ja linnadele. Juhatuse liikmed on seisukohal, et on vaja parandada Euroopa Liidu toimimist.

Koosolek oli planeeritud toimuma Düsseldorfis, Saksamaal, kuid pandeemia tõttu toimus see üsknes üle videosilla. Koosolekul osalesid ka Saksamaa Nord Rhein-Westfaleni piirkonna president Armin Laschet ja Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič.

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regional-and-local-leaders-rethink-EU-decision-making-to-better-respond-to-the-pandemic.aspx

Osalejad väitsid, et pandeemia COVID-19 on tekitanud küsimusi mitte ainult ELi vastupanuvõime, vaid ka tema pädevuse ja otsustusprotseduuride tõhususe kohta suurematele kriisidele reageerimisel.

Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Pandeemia teise laine ajal loodavad keskvalitsused ja Euroopa Liit taas toetuda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele teenuste osutamisel, inimelude kaitsmisel ja töökohtade säästmisel. ELi ja riiklike taastamiskavade rakendamisel on kohalikel omavalitsustel otsustav roll."

"Koroonaviiruse vastu võitlemiseks ja kriisijärgse tuleviku kujundamiseks peame tegema koostööd Euroopas kõigil tasanditel. Peame leidma piirkondliku vastutusega Euroopa lahendused. Nii nagu viirus ületab piire, peame ka viirusega võitlemiseks tegutsema piiriüleselt," ütles Põhja-Rein-Westfaleni president Armin Laschet.

Osalejad rõhutasid, et pandeemia nõuab kõigi valitsustasandite koostööd, sest on vaja tõhusalt tegutseda.

Pikemalt Regioonide Komitee uudiseid SIIN

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja
tiiu.madal@elvl.ee