15/01/19

KUTSE

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 15. jaanuaril 2019, algusega kell 13.00  Tallinnas, ELVL büroo saalis (büroo uus asukoht Roosikrantsi tn 12/1).
Koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele.

FB Event: https://www.facebook.com/events/1821760841279451/

Päevakord (ettepanek):

1. Ülevaade riigi poolt kohalikele omavalitsustele ülesannete võimaliku üleandmise protsessi hetkeseisust. Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja, Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

Memo fail

2. Kohalike omavalitsuste tugiteenuste ja nende parendamise analüüsist - ülevaade plaanitavast. Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja, Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

1. ja 2. päevakorrapunkti juurde kuuluv lühike slaidikava (.pdf)

3. Kohalike omavalitsuse tulubaasi ja riigieelarveliste eraldiste muutused 2017, 2018, 2019. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor

Taustinfo

4. ELVL tulubaasi tugevdamise ettepanekute kavandamine riigi eelarvestrateegia 2020 -2023 ettevalmistamiseks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor

Memo

5. ELVL toetuse taotluse esitamine Rahandusministeeriumile Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme käsiraamatu uuendamiseks. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

6. Soome Kuntaliitto ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöökokkuleppe aastateks 2015-2018 uuendamise aastateks 2019-2021ettevalmistamine. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

Soome Omavalitsusliidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu koostööprotokoll aastateks 2015-2018

7. Informatsioon muudatuste kavandamise arutelude hetkeseisust erivajadustega inimeste poliitikas ning jätkusuutliku pikaajalise hoolduse süsteemi loomise ning hoolduskoormuse vähendamise kavast. Jan Trei, ELVL asedirektor

Memo (Erivajadusega inimeste poliitika põhimõtete ja abistamise kaasajastamine)

Memo (Jätkusuutliku pikaajalise hoolduse süsteemi loomise ning hoolduskoormuse vähendamise kava)

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõpparuanne 2017

Erivajadusega inimeste poliitika põhimõtete ning teenuste ja toetuste kaasajastamise alusanalüüs

Jan Trei slaidikava (.pdf)

8. ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (19. veebruar  2019). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees

9. Muud küsimused ja informatsioonid:

   9.1. Maa-ameti taotlus aadressiandmete korrastamise kontaktisiku määramiseks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor

Memo

   9.2. Kutse: Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutulek Pärnus 24.-25. mail 2019. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

Kutse

   9.3. Elanike arv 01.01.2018 ja 01.01.2019 ja rahvastikuregistri seaduse rakendumise mõju elanike arvu arvestuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor

Memo

Rahvastiku andmed (Exceli tabel)

   9.4. Ettepanekute kavandamise järgmised etapid  Valitsuskomisjoni ja ELVL 2019. aastal toimuvateks eelarveläbirääkimisteks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor

   9.5. XV Linnade ja Valdade Päevad 12.-13. veebruaril 2019 Hotell Viru konverentsikeskuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor

   9.6. Täiskasvanud õppija nädal veebruaris 2019. Hille Ilves, ELVL nõunik

Dokumendid (.zip)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku protokoll nr 1