15/02/06 (Tallinn)

22.08.19

Tallinn, Viru Konverentsikeskus, 15. veebruar 2006 10:00-14:00.

Volikogu uue koossseisu I koosoleku ajakava:

09:30-10:00 Esindajate registreerimine
10:00-10:20 Volikogu koosoleku rakendamine
10:20-10:40 ELL organisatsioon ja tegevus
10:40-11:00 Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine
11:00-11:30 Kohalike omavalitsuste 2006. aasta tulubaas ja riigi eelarvestrateegia aastateks 2007-2010
11:30-11:35 Juhatuse valimistulemuste kinnitamine
11:35-11:50 Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine

11:50-12:20 Kohvipaus

12:20-12:25 Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine

12:25-12:40 Juhatuse aseesimeeste valimine

12:40-13:00 ELL 2006. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes
13:00-13:30 Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tööst
13:30-13:35 Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

13:35-13:45 Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine

13:45-14:00 Jooksvad küsimused

 - Volikogu töökord

 - ELL juhatuse valimise kord – Protokoll (15.02.06)