15/09/15

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 15. septembril 2015algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine KOV keskkonnatasude uue mudeli kohta. Tiit Kirss, Sulev Liivik, Rahandusministeerium, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise 
osakond, osakonnajuhataja

2. Eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamisest 2016. aasta riigieelarve küsimustes ja eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli küsimuste arutelu 21.09.2015. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Kohalike maksude seaduse muutmise ettepanekud. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Erakooliseaduse §-ga 222 muutmise seaduse eelnõu (erakooli tegevuskulude rahastamisest) Hille Ilves

5. Huvitegevuse kontseptsiooni eelnõu koostamisest. Hille Ilves

6. Seisukohtade kujunemisest rände küsimustes. Jüri Võigemast, Anne Läns

7.    ELL 2016. aasta liikmemaksu ettepaneku eelnõu esitamine ELL volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

8.    ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9.    ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

10.    Muud küsimused ja informatsioonid

   10.1. Informatsioon teeregistri uue põhimääruse menetlemisest. Tiit Kirss

   10.2. Kohtumisest Lasteaednike Liidu esindajatega 08.09.2015. Hille Ilves

   10.3. Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkooseisu määruse eelnõust. Hille Ilves

   10.4. HTM määruse eelnõu Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020. Hille Ilves

   10.5. Põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest – Õiguskantsleri kirjalik ettekanne Riigikogule 26.08.2015. Anne Läns, Jüri Võigemast

   10.6. Õiguskantsleri pöördumine 29.06.2015 kohaliku omavalitsuse kaasava eelarve menetluse reguleerimise küsimuses. Anne Läns, Jüri Võigemast

   10.7. Informatsioon haldusreformi ekspertkomisjoni tööst. Jüri Võigemast

   10.8. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-august 2015. Tiit Kirss

   10.9. ELL asutamise 95. aastapäeva tähistamine, 17. septembril 2015 Tallinnas, Glehni lossis. Inga Köster, Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
tegevdirektor