15/10/19

KUTSE

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 15. oktoobril 2019, algusega kell 13.00 Tallinnas, ELVL büroo saalis (Roosikrantsi tn 12/1, II korrus).

Koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele.

Päevakorras (ettepanek):

1. Riigikogu menetluses olevast Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõust 57 SE. Eelnõu 57 SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu 57 SE kaardil.

Hille Ilves, ELVL nõunik

ELVL kiri Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

2.ELVL ja RKAS vahel sõlmitud Roosikrantsi 12/1 üürilepingu muutmine.

Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

Kokkulepe üürilepingu muutmiseks (.docx) 

3.Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020 eelarveprojekti arutelu.

Ene Millert, ELVL raamatupidaja; ELVL  Jan Trei, asedirektor

ELVL EA 2020 eelnõu kulud (.pdf)/10.10.2019 lisatud fail

ELVL EA 2020 eelnõu tulud (.pdf)/10.10.2019 lisatud fail

2020.a eelarve eelnõu seletuskiri (.docx)  /14.10.2019 lisatud fail

4. Eesti Linnade ja Valdade Liit 100 juubeliürituse arutelu.

Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

5. Eesti V Omavalitsuspäeva korraldamisest 2020. aastal.

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

6. Analüüs-uuring kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse väljaselgitamiseks ja rahalise kohustuse võtmine.

Kalle Toomet, ELVL nõunik

7. ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute toimumise aeg (12.11.2019 Tartus).

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

8. Muud küsimused ja informatsioonid

8.1 Kokkuvõte Valitsuskomisjoni ja ELVL 2020 aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli kujunemisest  https://www.elvl.ee/2020-labiraakimised  ning ettepanekute kavandamine järgmise aasta eelarveläbirääkimisteks.

Jan Trei, asedirektor, ELVL asedirektor

Täiendus valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste protokollile(.pdf)

8.2 Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest 18.-19.märts. 2020.

Sirje Ludvig, ELVL nõunik

8.3 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS) tegevusest.

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

 

Lugupidamisega

Jan Trei

ELVL asedirektor