15/11/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 15. novembril 2011 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Üksikisiku tulumaksu ja maamaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar – oktoober 2011. Tiit Kirss

2. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 regulatsioonide ettevalmistamisest. Ille Allsaar, Tiit Kirss

3. Ettevalmistustest seitsmenda Soome ja Eesti sõpruslinnade ja -valdade kokkutuleku korraldamiseks Eestis – toimumiskoha ja -aasta määratlemine. Irja Alakivi, Jüri Võigemast

4. Ülevaade õiguslikku reguleerimist vajavatest küsimustest omavalitsusliitude ja valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimistel. Tiit Kirss

5. OECD riigivalitsemise raporti rakendamise VV tegevuskava 13.10.2011. Tiit Kirss

6. Küsimused seoses Vabariigi Valitsuse korralduse „Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007-2013" täiendused perioodiks 2011-2013 ja 2011-2013 rakendusplaani eelnõuga. Hille Ilves, Tiit Kirss

7. Raplamaa Omavalitsuste Liidu pöördumine. Mart Järvik

8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

9. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

10. Muud küsimused ja informatsioonid: 
10.1. Informatsioon Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledzi tööstus- ja tsiviilehituse eriala doktoriõppe raames kavandatavast uuringust mahajäetud või alakasutatud alade (Brownfield) olukorrast Eesti linnades. Aime Ruus ja Jiri Tintera, TTÜ Tartu Kolled, Irja Alakivi
10.2. ELL poolt esitatud ettepanek Riigikogu rahanduskomisjonile kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamiseks seonduvalt 2012. aasta riigieelarve eelnõu menetlemisega. Tiit Kirss, Jüri Võigemast 
10.3. ELL poolt esitatud ettepanek 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) muutmise seaduse eelnõu osas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast 
10.4. ELL ettepanekud Siseministeeriumile laste koolikohustuse täitmise kontrollimise küsimustes. Anne Läns
10.5. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse vastavusest põhiseadusele. Anne Läns
10.6. Kohalike omavalitsuste juristide foorumi kujundamise ettepanek. Anne Läns
10.7. Kohaliku omavalitsuse mõttekoja lähteülesande eelnõu, ettepanekute tähtaeg 
21.11.2011; kohaliku omavalitsuse mõttekoja arutelu regionaalministri juures 
31.10.2011. Jüri Võigemast, Mihkel Juhkami
10.8. Linnade ja Valdade Päevad 2011, 15-16. veebruar 2011, informatsioon. Inga Köster

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Dokumendid (.zip fail)