Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosoleku protokoll (16.05.2022)

KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek
                                                                                                                         16.05.2022 nr 1-5/169
 
Koosolek toimus Kultuuriministeeriumis Suur-Karja 23
10.05.2022
 
Algus kell 15:00, lõpp kell 16:30
 
Juhatas: Tarvi Sits (Kultuuriministeeriumi kantsler)
 
Protokollis: Merju Künnapuu (Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja)
 
Koosolekul osalesid: Eino Pedanik, Kaie Küngas, Kädi Koppe, Krista Dreger, Aivo Normak, Varje Tipp, Ülle Juht, Kadri Järvelaid, Kristi Onkel, Margus Ivask, Liis Lehiste, Laur Kaljuvee, Tarvi Pürn
 
PÄEVAKORD:
 
Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma ettepanekute sisuline arutelu, otsuste tegemine ning sisendi andmine 2023–2026 riigieelarve strateegia ja 2023. aasta riigieelarvega seotud valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaheliste läbirääkimiste protokolli.
 
Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits andis ülevaate, milline on praegu kultuurivaldkonna eelarve positsioon riigieelarvestrateegia 2023–2026 ja 2023. aasta riigieelarve koostamise eel. 2022. aasta riigieelarve koostamise käigus tabas kõiki valdkondi kärpekohustus, mis laienes ka aastatele 2023 ja edasi. Kohalikke omavalitsusi puudutavaid kultuuri- ja spordivaldkonna toetusi ei kärbitud ning praegu on suudetud tagada 2022. aasta tase ka 2023. aastal ja sealt edasi.
 
Töörühma ettepanekute osas toimus vabas vormis arutelu.
 
Protokollile on lisatud ujumise algõppe kohta tehtud uuring.
 
Kultuuri ja spordi valdkonna töörühma ettepanekud koos selgituste, lisainfo ja kokkulepetega on toodud allpool:
 
Tabel 1. ELVL ettepanek toetuste osas:

 

Töörühma kokkulepe, eriarvamused: 2022 ja edasi kärbiti kõikide ministeeriumite valitsemisalade eelarveid, sealhulgas Kultuuriministeeriumi (KUM) valitsemisala eelarvet. KUM suutis kärpe ellu viia nii, et kohalikke omavalitsusi puudutavaid toetusi ei pidanud vähendama. Seega, praeguses majanduse ja riigieelarve olukorras püütakse hoida 2022. aasta eelarvetase ka 2023. aastal ja edasi.
Multifunktsionaalsete sisehallide rajamine lõppeb 2022. aastal. Edasisteks aastateks ei ole sellesisulist toetust enam vaja, küll aga kui riigieelarve võimalused lubavad, siis on prioriteediks regionaalsete tervisespordikeskuste arendamise toetuse suurendamine.
 
Tabel 2. Osapoolte ettepanekud muudatusteks

 

Koosoleku juhataja                                                                                                            Protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)                                                                           (allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Sits                                                                                                                   Merju Künnapuu
kantsler                                                                                                        finantsosakonna juhataja