3.05.19

KUTSE

16. septembril 2003.a. algusega kell 13.00 toimub Linnade Liidu juhatuse koosolek ELL büroos – Ahtri tn 8, III korrus. Juhatuse eestseisuse (juhatuse esimees ja aseesimehed) koosolek algab kell 12.00.

Juhatuse koosoleku päevakorda on ettepanek võtta järgmised küsimused:

1. 2004. aasta eelarveläbirääkimistest. (Lisadena on kaasas Rahandusministeeriumist 4. septembri seisuga saadud tulumaksu reformi arvutused; 9. septembril toimunud läbirääkimiste protokolli saadan niipea, kui see meieni jõuab)

2. Vabariigi presidendi ettepanekust vabaduse monumendi püstitamiseks Tallinna Lauluväljaku nõlvale. (Kahel viimasel Presidendi ümarlaua koosolekul on kõne all olnud mäletusmärgi püstitamise idee Vabadussõja kangelastele ja Eesti vabadusele ning monumendile asukoha otsingute pikk periood.

28. augusti koosolekul leidis poolehoidu Vabariigi Presidendi mõte püstitada vabaduse monument Tallinna Lauluväljaku nõlvale paeklindile laulupeo tammede kõrvale ja ta pöördus ümarlaua liikmete poole sooviga saada ka omavalitsusliitude kirjalikke arvamusi vabaduse monumendi rajamise vajalikkuse ja tema poolt
pakutud asukoha kohta.)

3. Omavalitsusfoorumi korraldamisest.

4. Muud küsimused ja informatsioonid:

– auditi tulemustest;
– Ukraina visiidist;
– ELL 2004.a. liikmemaksudest;
– 7. november toimuvast Leonardo da Vinci programmi projekti "City Net Development" seminarist teemal "Karistatust kandvate ja karistuse kandnud isikute sotsiaalne rehabilitatsioon".

Inga Köster
ELL büroo sekretär

Rahandusministeeriumilt tulumaksu arvutused seisuga 12.09.03

Tasandusfondi arvutused (04.09.03 seisuga)

ELL juhatuse koosoleku protokoll 16.09. 2003

Toimetaja: KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE