17.09.2021 - Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostase avaldus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von den Leyeni 15.09 peetud kõne järel

Tere,

Euroopa Komisjoni president peab iga aasta septembris Euroopa Parlamendi ees aastakõne olukorrast Euroopa Liidus. 15. septembril keskendus Ursula von der Leyen oma Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes Euroopa Komisjoni suurte eesmärkide – rohepööre ja digisiire – täitmise seisule, COVID-19 kriisile ja rahvusvahelisele olukorrale. Samuti kirjeldas president seda, kuidas komisjon kavatseb lahendada Euroopa Liidu kõige pakilisemaid probleeme, ja tutvustas ideid ELi tuleviku kujundamiseks.

Eestikeelse tõlkega saab presidendi kõnet jälgida siin: https://www.facebook.com/euroopakomisjon/videos/1019263068876701

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas tegi Ursula von den Leyeni kõne järel avalduse.

Kommenteerides  Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kõnet Euroopa Liidu olukorrast, ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas: Ülalt alla lähenemisega peatab Euroopa Liit lubaduste täitmise ja ei lähenda Euroopat inimestele

 

Väljavõtteid president Tzitzikostase avaldusest:

Apostolos Tzitzikostas:„Komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidus tõi õigesti välja Euroopa Liidu solidaarsuse tugevnemise ja suutlikkuse pandeemiale reageerida. Kogu Euroopas peaksime tunnustama valitsuste, ettevõtete ja avalike teenistuste tugevat ühist pingutust vaktsiinide tarnimisel. Lisaks toetab Regioonide Komitee täielikult täna seatud prioriteete: liiduna, kellel on enneolematult suur ELi eelarve ja taastamiskava, peame nüüd ühiselt investeerima, et tagada pandeemiast taastumine."

„Me ei suuda aga neid ühiseid eesmärke saavutada ülalt alla lähenemisega. EL peab reageerima inimeste tegelikele vajadustele kohtadel, kus nad elavad ja töötavad. Ainult alt-üles lähenemisviisi rakendades saab Euroopa olla edukas ja taastada kodanike toetuse. Pandeemia ning hiljutiste üleujutuste ja tulekahjude ajal olid just Euroopa kohalike omavalitsuste juhid need, kes tegid koostööd hädaabiteenistustega, et päästa inimelusid ja meie majandust."

See et riiklike taastamis- ja vastupanuvõime kavade väljatöötamisse ja rakendamisse ei kaasata piisavalt kohalikke omavalitsusi, kelle vastutada on ELi õigusaktidest 70 protsendi täitmine, ohustab Euroopa taastumist. Rohepööre saab reaalsuseks ainult siis, kui see toimub kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Kui ei, siis see ebaõnnestub. Euroopa tuleviku konverents võib kujuneda Brüsseli institutsioonide vaheliseks iludusvõistluseks, kui see ei jõua kõigi kohalike kogukondadeni üle Euroopa."

Euroopa ei saa enam jääda ülalt alla abstraktseks projektiks. On vaja luua tõeline partnerlus nendega, kes on meie Euroopa demokraatia alustalad -  need on kohalikul tasandil kodanike poolt valitud juhid. See on tõde, mida ei saa eirata, kui tahame üheskoos ehitada oma inimestele jõukama, õiglasema ja vastupidavama tuleviku."

12. oktoobril avaldab Euroopa Regioonide Komitee ülevaate ELi piirkondade ja linnade olukorrast.

Inglisekeelne pressiteade siin

Edastas
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis