17.11.2021 - Glasgow kliimapaktis rõhutatakse omavalitsuste olulist rolli ja tunnistatakse vajadust mitmetasandilise koostöö järele

Glasgow kliimapakt nõuab "mitmetasandilist tegevust ning koostööd"

CEMRi pressiteade

 

COP26 kliimakohtumise kokkuvõtteid veel tehakse, siiski võib juba praegu öelda, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused suutsid ürituse käigus tõhusalt mobiliseeruda. Tänu nende pingutustele tunnustatakse uues Glasgow kliimapaktis omavalitsuste, piirkondade ning „mitmetasandilise ja koostöötegevuse" tähtsust.

Kliimakohtumisel Glasgows kohal viibinud Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) peasekretär Frédéric Vallier ütles: "Meie, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, peaksime olema uhked, et Glasgow lõplik kokkulepe sisaldab mitmetasandilist koostöömudelit kui teed Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks. See on omavalitsuste ja piirkondade jaoks tõeline saavutus, olenemata konverentsi segastest üldtulemustest."

Lõpliku kokkuleppe tekstile on alla kirjutanud 197 riiki (suurtest saastajatest nagu Hiina ja USA kuni väikeste saareriikideni).  Leppe eesmärk on hoida  temperatuur sajandi lõpuks 1,5 °C kõrgemal industriaalajastu eelsest tasemest, olemata seega ambitsioonikam juba Pariisi kokkuleppes kinnitatud taotlusest.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning nende liidud olid kohtumisel laialdaselt kaasatud. CEMR, PLATFORMA (European platform of local and regional authorities for development) ja UCLG (Union of Cities and Local Governments) poolt juhitud ülemaailmne töörühm olid COP26-l hästi esindatud ning osalesid paljude kõrvalürituste ja kahepoolsete kohtumiste korraldamisel.

Glasgow kliimapaktis tunnistatakse "kiireloomulist vajadust mitmetasandilise koostöö järele" ning rõhutatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist rolli Pariisi kokkuleppe elluviimisel. Nagu CEMRi territoriaalse arengu eestkõneleja Steven Heddle rõhutas, nõuab see kohalike omavalitsuste juurdepääsu hõlbustamist kliimamuutustega seotud rahastamisele.

Pakt sisaldab palju muid sätteid, näiteks nõustuvad arenenud riigid kahekordistama kliimaga kohanemise rahastamist ja võtma kohustus vähendada 2030. aastaks metaani heitkoguseid.

Järgmine ülemaailmne kliimakohtumine COP27 toimub Egiptuses, Sharm El-Sheikhis. Aafrika on maailma noorim ja kõige kiiremini linnastuv kontinent, sellega seonduvalt keskenduvad COP27 teemad  demograafiale, säästvale linnastumisele ja vähese CO2-heitega arengu rahastamisele.

COP28 võõrustajaks (2023. a.) valiti Araabia Ühendemiraadid.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis