17/01/06

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 17. jaanuaril 2006 algusega kell 13.00 ELL büroo ruumides. Osaleda võivad kõik Linnade Liidu liikmete esindajad.

Päevakorras (ettepanek):

1. Eesti Linnade Liidu uute liikmete vastuvõtmine. Jaanus Tamkivi
2. Kohalike omavalitsuste tulubaas aastaks 2006 ja eraldised riigieelarvest. Tiit Kirss, Jüri Võigemast
3. Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) nõukogu liikme määramine. Jüri Võigemast
4. ELL tegevusperioodi 2003-2005 aruanne (eelnõu Linnade Päevale). Tiit Kirss
5. ELL tegevussuunad aastateks 2006-2009 (eelnõu Linnade Päevale). Orm Valtson
6. Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu perspektiiv (eelnõu Linnade Päevale). Jüri Võigemast
7. ELL 2006. aasta eelarve eelnõu II lugemine. Jüri Võigemast, Aigi Sander
8. Informatsioonid:
8.1. Linnade ja Valdade Päevad 15.-17. veebruaril 2006. Jüri Võigemast
8.2. 23.12.2005 kohtumisest INTERREG-projektide probleemide teemal. Toivo Riimaa
8.3 Regioonide Komitee poolt korraldatavatest Avatud Päevadest 2006. Toivo Riimaa
8.4. KUTU-Eesti (Keskkonnakulud ja tunnusarvud) projekti ideest. Irja Alakivi

Lugupidamisega

Jüri Võigemast
Tegevdirektor
Eesti Linnade Liit