17/06/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 17. juunil 2014 algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotelli PORTUS (Uus-Sadama 23) seminarikeskuses.

Juhatuse koosolekule järgneb samas kohas algusega kell 13:00 ELL volikogu koosolek.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. ELL 2013. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Tiit Kirss

2. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2015. aasta eelarveläbirääkimiste käigust. Tiit Kirss, Hille Ilves, Irja Alakivi

3. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Tiit Kirss

4. Muud küsimused ja informatsioonid

4.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-mai 2014. Tiit Kirss

4.2. Lastekaitseseaduse (677 SE) menetlemine Riigikogus. Hille Ilves
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=f3beec87-7eaf-4aad-afa0-aacbdde93a4c&

Juhatuse ja volikogu dokumendid (zip)