18.11.2021 - Regioonide Komitee CIVEX koosolekul 16. novembril esines Ülemkogu endine eesistuja Herman Van Rompuy, rääkides tema poolt juhitava Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma tehtud tööst

Regioonide Komitee CIVEX komisjoni koosolekul (kodakondsuse, valitsemise, institutsioonide ja välisasjade komisjon) 16. novembril esines Ülemkogu endine eesistuja Herman Van Rompuy, rääkides tema poolt juhitava Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma tehtud tööst. Pressiteade

Van Rompuy: demokraatlikum Euroopa Liit vajab kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele rohkem seadusandlikke volitusi ning pidevat dialoogi kodanikega

Et Euroopa demokraatial oleks tulevik, on vaja pidevat dialoogi kodanike ja nende poolt valitud esindajate vahel ning selget arusaamist, et Euroopa projekt nõuab suuremat vastutust igal valitsustasandil. See on üks peamisi järeldusi Euroopa Ülemkogu endise eesistuja Herman Van Rompuy juhitava Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma tehtud tööst, mida jagati 16. novembril Regioonide Komitee CIVEX komisjoni koosolekul (kodakondsuse, valitsemise, institutsioonide ja välisasjade komisjon).

Regioonide Komitee Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma (High Level Gorup on European Democracy) esialgsed järeldused täiendasid koosolekul peetud arutelu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise üle Euroopa tuleviku konverentsil. Üldlevinud oli arusaam, et kohalik ja piirkondlik mõõde peaks olema selle konverentsi aruteludes paremini nähtav ning et Euroopa Liidu, liikmesriikide, piirkondliku ja kohaliku valitsemistasandi suurem koordineerimine ja koostoime on ülioluline, kui EL soovib parandada demokraatiat ja veenda kodanikke, et tegemist on enamaga kui lihtsalt jututoaga. See tähendab ka kohaliku ja piirkondliku tasandi suuremat kaasamist ELi otsustusprotsessis.

Herman Van Rompuy ütles CIVEX komisjoni liikmetele: "Paljud meie aja väljakutsed nõuavad Euroopa Liidu tasandi rolli tugevdamist ja kõigi valitsustasandite vastastikust suhtlust, et saavutada kodanike jaoks tõhusaid tulemusi. Praeguste struktuuride raames saab palju ära teha, et tugevdada Euroopa Liitu ja demokraatiat liidus. Demokraatia tähendab püsivat dialoogi kodanike ja nende poolt valitud poliitikute vahel, samuti kodanike endi vahel, ning ka kohalike, piirkondlike, riiklike ja Euroopa Liidu ametiasutuste vahel."

Regioonide Komitee roll on tagada, et Euroopa tuleviku konverentsi pakutud võimalus mitmetasandilise dialoogi pidamiseks ja valitsemise parandamiseks raisku ei läheks. CIVEXi komisjoni esimees Mark Speich(DE/EPP)ütles: „CIVEXi komisjon alustas Euroopa tuleviku konverentsi arutelusid juba 2019. aasta lõpus ja see konverents on sellest ajast saadik olnud kõigi koosolekute päevakorras.

Tänased arutelud on CIVEXi viimase kahe aasta töö tipptulemus. Oleme uurinud kohaliku ja piirkondliku demokraatia konverentsil peetud arutelude laiaulatuslikke tagajärgi ja kujundanud Euroopa Regioonide Komitee panuse. Demokraatlikuma ELi jaoks peavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused olema ELi õigusloomeprotsessis rohkem kaasatud. Konverents saab olla suurepärane võimalus selle eesmärgi saavutamiseks."

Lisaks Regioonide Komitee delegatsioonile, on Euroopa tuleviku konverentsil esindatud ka mitmed teised Euroopa ühendused. Kuid vaatamata kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamisele on nende sõnumi kuuldavuse tagamiseks veel palju tööd teha.

Sofia linnapea, Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste  Nõukogu (CEMR) tegevpresident Yordanka Fandakova ütles kohtumisel: "Euroopa vajab kõiki juhtimistasandeid, et tagada jätkusuutlikud muutused.

Euroopa ametiasutused on ühe ühise protsessi üksikelemendid. Konverentsile püsiva kohaliku jälje jätmine sõltub suurel määral meist endist ja meie võimest julgustada ja suunata kodanike tegevust vastavalt konkreetsetele ettepanekutele, mis kujundavad Euroopa tulevasi poliitikaid ja juhtimismudeleid."

Pariisi linna abilinnapea ja organisatsiooni Eurocities liige Hermano Sanches Ruivo rõhutas Euroopa tuleviku konverentsi pakutavat võimalust luua kodanikega uusi dialoogi- ja arutelumudeleid: "Euroopa tuleviku konverents on ainulaadne sündmus, mis võimaldab võtta arvesse kodanike ideid ja intensiivistab arutelu selle üle, kuidas tuleks kohalikke omavalitsusi Euroopa tulevikus kaasata. Sellega seoses võib konverents olla ka esimene samm kodanike osaluse süvalaiendamise suunas Euroopa Liidus. "

………….

Taustainfoks:

Regioonide Komitee kõrgetasemeline demokraatia töörühm (CoR High Level Group on European Democracy),toetab Regioonide Komitee panust Euroopa tuleviku konverentsil ja esitab oma aruande detsembris. Mõnda selle soovitust esitletakse ja arutatakse 3. detsembril toimuval konverentsil „Euroopa, mis annab jõudu, kaitseb ja toimetab: tugevdades Euroopa mitmetasandilist demokraatiat". Regioonide Komitee esitab oma viimase panuse konverentsile 9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel 3.–4. märtsil 2022 Marseille's.

Kohtumisel esitleti esimest korda Regioonide Komitee tellitud ja London School of Economics'i koostatud uuringut "Euroopa tuleviku konverents: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste asetamine Euroopa demokraatliku uuendamise keskmesse" („The Conference on the Future of Europe: Putting Local and Regional Authorities at the Heart of European Democratic Renewal"). Tulevikukonverentsi potentsiaalsete tulemustena pakkus uuring välja mitmeid võimalikke stsenaariume linnade ja piirkondade ning Regioonide Komitee kui linnade ja piirkondade esindaja rolli parandamiseks ja tugevdamiseks ELi otsustusprotsessis.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis