19/01/10

19.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 19. jaanuaril 2010 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 31. detsember 2009. Tiit Kirss

2. Vabariigi Valitsuse määruse "2010. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu ettevalmistamise küsimused. Tiit Kirss

3. Juuru vallavolikogu otsus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumise kohta. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

4. Kohila vallavolikogu otsus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumise kohta. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

5. Tarvastu vallavolikogu otsus Eesti Linnade Liidust välja astumise kohta. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

6. ELL 2006-2009 tegevusperioodi aruande eelnõu. Tiit Kirss

7. ELL tegevussuunad aastateks 2010-2013 eelnõu. Terje Lillo

8. ELL 2010. aasta eelarve eelnõu. Jüri Võigemast

9. EMOLi juhatuse ettepanek ühtse üleriigilise omavalitsusüksuste liidu küsimuse arutamise osas. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

10. Linnade Liidu 16.02.2010 üldkoosoleku päevakorra ja 16.02.2009 volikogu koosoleku päevakorra eelnõud. Peep Kirsima

11. Euroopa linnade ja piirkondade nädal Avatud Päevad 2010 (Brüssel oktoober 2010). Toivo Riimaa

12. BSSSC (Läänemere Riikide Sub-regioonide koostöö organisatsioon) 2010 Tallinna aastakonverentsi ettevalmistamine. Toivo Riimaa

13. Munitsipaalharidusasutuste infotehnoloogia 21. sajandi infrastruktuuri programm Riigi infotehnoloogia arengukava 2013 rakenduskavas 2010-2011. Jüri Võigemast

14. ELL esindaja määramine Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) nõukogu liikmeks. Urmas Kruuse

15. Seisukohad Euroopa Komisjoni Lissaboni strateegia jätkustrateegia „Euroopa Liit 2020"eelnõu kujundamisel. Terje Lillo

16. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu II lugemise jätkumine Riigikogus. Hille Ilves

17. Muud küsimused ja informatsioonid:

17.1. Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia konverents 08.-09. märtsil 2010 Jüri Võigemast

17.2. Linnade ja Valdade Päevad 2010 16. ja 17. veebruaril. Jüri Võigemast

17.3. Eesti Linnade Liidu suvepäevad 06.-08. augustil 2010. Urmas Kruuse

17.4. Kohtumisest Riigikogu rahanduskomisjoniga 14.01.2010 Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu küsimustes.

17.5. Kohtumisest regionaalministriga 19.01.2010. Urmas Kruuse

Jüri Võigemast
Tegevdirektor