19/05/09 (Tallinn)

KUTSE

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval, 19. mail 2009 a., algusega kell 13.00 Tallinnas, WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis).

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: omavalitsusliitude ettepanekud ja riigi 2009. aasta II lisaeelarve kava. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli ettevalmistamine Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ja 2010 aasta riigieelarve küsimustes:

2.1. Läbirääkimiste lähtealused. Tiit Kirss
2.2. Ettepanekud riigieelarvestrateegia perioodiks 2010 – 2013 Jüri Võigemast
2.3. Ettepanekud 2010. aasta riigieelarve osas: 
2.3.1 Ettepanekud omavalitsuste tulubaasi osas. Tiit Kirss
2.3.2 Ettepanekud haridusvaldkonnas. Hille Ilves
2.3.3 Ettepanekud sotsiaal-, töö ja tervishoiuvaldkonnas. Hille Ilves
2.3.4 Ettepanekud kultuurivaldkonnas. Hille Ilves
2.3.5 Ettepanekud teehoiu ja ühistranspordi valdkonnas. Tiit Kirss
2.3.6 Ettepanekud IKT valdkonnas. Kaimo Käärmann-Liive
2.3.7 Ettepanekud maakasutuse ja keskkonna valdkonnas. Tiit Kirss, Irja Alakivi
2.3.8 Euroopa Liidu struktuurivahendid. Jüri Võigemast
2.3.9 Muud olulised keskkonnavaldkonna küsimused. Irja Alakivi
2.3.10 Ettepanekud muudes küsimustes. Tiit Kirss

3. ELL 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Jüri Võigemast, Allar Aron

4. Muud küsimused:

4.1. Eesti lipp 125 – 05. juunil 2009 Otepääl. Urmas Kruuse

4.2. Linnade suvepäevad 2009, Tuksi 7.-9 august. Tanel Mõistus, Keila linnapea

Kell 14.30 – 15.00 Energiasäästlikest valgustuslahendustest kohalikes omavalitsustes. BUtK (Bottom up to Kyoto) projekti tutvustus. Gerald Strickland, BUtK projekti koordinaator, Kersti Kõosaar, Võru linnapea, BUtK projekti elluviimisest Võru linnas.

Kell 15.00-15.30 Vestlusring ja suupisted

Urmas Kruuse
ELL juhatuse esimees

—-

Rohkem teavet BUtK projekti ja seda juhtiva organisatsiooni European Lamp Companies Federation lüh. ELC kohta on võimalik saada volikogu istungi järgselt samas kell 17.00 algaval kontaktüritusel ‘Switching to energy efficient lighting in our local communities: "BUtK" in action'. BUtK info internetis

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL