19/08/03

KUTSE

Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 19. augustil algusega kell 13.00 ELL büroos, Ahtri tn 8, III korrus.

1. 2004.a eelarve läbirääkimistest.

– läbirääkimiste vahekokkulepe 05.08 – Jaanus Tamkivi
– tulumaksureform ja tulubaasi ümberkorraldused – Tiit Kirss
– läbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiu töörühma ettepanekud – Ille Allsaar

2. Regionaalhalduse reformi kontseptsioon. – Tiit Kirss

3. ERKAS-e taotlus Eesti Linnade Liidu osalemiseks projektis "Eesti omavalitsuste jäätmemajanduslike koostööorganisatsioonide loomise toetamine" ja selle kaasfinantseerimine.-  Jaak Aab

4. Esindaja määramine "Eesti Rahvusliku Liiklusohutusprogrammi aastateks 2003-2015″ alusel tegevuskava väljatöötamise töörühma.

5. Muud küsimused.
– õiguskantsleri vastus ELL kirjalikule küsimusele munitsipaalkoolide õpetajate palkade ja lisatasude kehtestamise seaduslikkuse kohta – Ille Allsaar
– struktuuritoetuste seaduse eelnõu ja sellega seonduv – Peep Kirsima, Ille Allsaar

Lisadena on juures olemasolevad juhatuse materjalid.

Inga Köster
ELL büroo sekretär

Vahekokkuleppe projekt (06.08.03)

Koostöökogu taotlused sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas

Tasandusfondi arvutusmetoodika 2004. aastaks

Tulumaksu arvutusmetoodika 2004. aastaks (28.07.03)

ERKASE-e kaasrahastamistaotlus ELL-ile

ELL juhatuse koosoleku protokoll 19.08.03