20.10.2021 - Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles looma uut Euroopa Liidu märgist, et kaitsta tipptasemel tööstus- ja käsitöötooteid

Tere,

 

Uus kogu ELi hõlmav tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste kaitse süsteem oleks kasulik nii käsitöömeistritele kui ka kohalikule majandusele. Sarnaselt toidu geograafiliste tähiste suhtes kohaldatavale mudelile aitaks uus süsteem võidelda võltsimise vastu ning kaitsta töökohti ja tooteid, mis on osa Euroopa kultuuripärandist.

Ettepanek sisaldub Martine Pinville'i (FR/PES) koostatud arvamuses, mille Euroopa Regioonide Komitee täiskogu võttis ühehäälselt vastu kolmapäeval, 13. oktoobril.

 

Arvamuses kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles töötama välja õigusraamistiku Euroopa käsitöö- ja tööstustoodete kaitseks. Kuna tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste küsimust ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud, on kohalike ja piirkondlike juhtide sõnutsi tulemuseks erinevad riiklikud õigusnormid, mis nõrgendavad toodete ja ettevõtete kaitset.

 

Martine Pinville ütles: „Viimastel kuudel on mul olnud võimalus vahetada mõtteid VKEde, ühenduste ja avaliku sektori asutuste esindajatega kogu Euroopast, kes kõik nõustuvad vajadusega tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste Euroopa raamistiku järele, nagu see on kasutusel põllumajanduslike geograafiliste tähiste puhul. Meie pärandi kaitsmine ning lisandväärtuse ja töökohtade säilitamine piirkonnas on kõik sellised küsimused, mis on meie kogukondade jaoks seotud tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähistega. Euroopa Regioonide Komitee tegutsemine on oluline tagamaks, et Euroopa Komisjon esitaks kiiresti konkreetse ettepaneku ja et seda kohandataks vastavalt meie piirkondade tegelikule olukorrale."

 

Komitee rõhutab tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste kaitsmise majanduslikke aspekte, kuna need tähised parandavad tootjate konkurentsivõimet, tehes tooted nähtavamaks, parandades nende mainet ja suurendades tarbijate soovi maksta toodete eest, mille omadused ja päritolu on tagatud. Geograafilised tähised vastavad tarbijate nõudlusele suurema jälgitavuse, toote päritolu ja tema valmistamise viisi puudutava läbipaistvuse suunas. COVID-19 kriisi ajal on need suunitlused võimendunud.

 

See on teine kord kuue aasta jooksul, mil komitee on kutsunud Euroopa Komisjoni üles koostama määruse ettepanekut, et kaitsta tööstus- ja käsitöötoodete geograafilisi tähiseid Euroopa Liidus. Esimese arvamuse pealkiri oli „Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele", selle raportöör oli Maria Luisa Coppola (IT/EPP) ja see võeti vastu 2015. aasta veebruaris.

 

Euroopa Komisjon sedastas siis oma intellektuaalomandi tegevuskavas 2020. aasta novembris, et on kavas uurida võimalust luua mittepõllumajanduslike toodete (st käsitöö- ja tööstustoodete) geograafiliste tähiste kaitse ELi süsteem. Selle tulemusena algatati avalik konsultatsioon, et hinnata geograafiliste tähiste kaitse ELi süsteemi loomise võimalike kulude ja tulude mõju; konsultatsioon lõppes 2021. aasta juulis. Eesmärk oli saada üksikasjalik ülevaade probleemidest. Esialgse mõjuhinnangu kohta saadud tagasisidet täiendati kahe õigus- ja majandusuuringuga. Komisjon peaks tutvustama oma määruse ettepanekut hiljemalt aasta lõpus.

 

Siin lähemalt

 

Edastas Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis