20/01/15

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 20. jaanuaril 2015 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Uuringu tutvustus – Kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste koostöö avalike teenuste osutamisel. Rauno Vinni, Praxis, valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi juht, Maiu Uus

2. Seisukoha võtmine Vabariigi Valitsuse määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ning kord" eelnõu osas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö lepe (SoM). Hille Ilves

4. ELL ettepanekute kavandamine uuele koalitsioonile valitsusliidu programmi koostamiseks. Jüri Võigemast

5. ELL 2015. aasta eelarve II lugemine ja esitamine volikogule kinnitamiseks tulude ja kulude kogusumma lõikes. Jüri Võigemast, Aigi Sander

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

7. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

8. Muud küsimused ja informatsioonid

8.1. Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegiumi 06.01.2015 otsus 3-4-1-34-14 Jäätmeseaduse muutmise seaduse põhiseaduslikkuse kontroll; Anne Läns
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222576762

8.2. Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste lõppemine Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 27.11.2014.a. otsus nr 3-4-1-52-14; Anne Läns
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-52-14

8.3. Volikogu liikme töötamine käsundus- või töövõtulepingu alusel Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 27.11.2014.a. otsus nr 3-4-1-53-14. Anne Läns 
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-53-14

8.4. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalike omavalitsuste eelarvetele 2014. aastal Tiit Kirss

8.5. Linnade ja Valdade Päevad 2015. 25.-26. märtsil Sokos Hotel Viru 
Konverentsikeskuses. Inga Köster

Koosoleku materjalid (.zip)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor