Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakord

       

Läbi arutatud

ELL juhatus ja volikogu

12. september 2017

 

EESTI  LINNADE  (LINNADE ja VALDADE) LIIDU  VOLIKOGU 

UUE  KOOSSEISU  1.  KOOSOLEKU  PÄEVAKORD

 

KUTSE: Palume kõiki kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilise liidu liikmete (linnade ja valdade volikogude) poolt LIIDU VOLIKOGU liikmeks nimetatud esindajaid osalema Liidu volikogu koosolekul. Juhul kui nimetatud esindaja koosolekul osaleda ei saa, asendab teda Liidu liikme poolt nimetatud asendusliige. 

 

Liidu volikogu koosoleku toimumise aeg: 27. veebruar 2018, algusega kell 14.30

 

Koosoleku toimumise koht: Hotell Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus)

 

Päevakorras (ettepanek):

 

  1. Volikogu koosoleku rakendamine  (avamine, päevakorra kinnitamine

valimiskomisjoni moodustamine, informatsioonid)

2.  Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu organisatsioon ja tegevus

 

  1. Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine

valimiskomisjoni esimees

  1. Kohalike omavalituste 2018. aasta tulubaas ja eelarveperspektiiv

2018-2021                            

5.  Juhatuse valimistulemuste kinnitamine

                              valimiskomisjoni esimees

 

6.  Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine

                              valimiskomisjoni esimees

 

7.  Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu struktuur

 

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine

valimiskomisjoni esimees

9. Liidu 2018. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude

     kogusumma lõikes              

 

10. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine

                    valimiskomisjoni esimees

 

11.  Juhatuse aseesimeeste valimine

                                        valimiskomisjoni esimees

 

12.  Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

                              valimiskomisjoni esimees

 

          13.  Jooksvad küsimused ja informatsioonid

 

'* Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosolekule eelneb  Liidu üldkoosoleku istung

 

'* Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakorra eelnõu koostamisel on lähtutud ELL põhikirjast ning ELL ja EMOL poolt 09.06.2017 allkirjastatud juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppest kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.