2020-2023 RES ja 2020 RE läbirääkimised

12.03.19

RES ja RE läbirääkimiste ajakava 2019

Alates sellest aastast valitsuskabineti RES ja RE läbirääkimistel tehakse kõik otsused kevadel, sügisel läbirääkimisi ei toimu! 
 
Valitsus kiidab heaks RES 2020-2023 ja 2020 riigieelarve eelnõu mai lõpuks. (tava aastal aprillis)
 
Tuleb üks läbirääkimiste kokkuvõte/protokoll kevadel.
 
Kokkuvõttes / protokollis ainult finantsmõjudega ettepanekud, detailsemad ettepanekud jääksid töörühmade tasemele.
 
Töörühmad aprill-mai. (tava aastal märts-aprill)

Valitsuskomisjoni ja ELVLi vaheline RES ja RE läbirääkimiste koosolek toimub hiljemalt mai keskel. (tava aastal aprillis) 
 
ELVL fiskaalsed ja muud läbirääkimiste ettepanekud jaanuaris.